Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

סגן הרקטור קורות חיים

סגן הרקטור קורות חיים

פרופ' רייך מכהן כסגן הרקטור באוניברסיטת בר-אילן מ-2020. תחום התמחותו הוא במשפט כלכלי בינלאומי ובמשפט האיחוד האירופי והוא מומחה בעל שם עולמי במשפט מסחרי בינלאומי.

סגן הרקטור אחראי  על ההוראה והסטודנטים. הוא מכהן כסיו"ר ועדת ההוראה האוניברסיטאית, כאחראי על "המרכז לקידום ההוראה" ו"המרכז ללמידה מתוקשבת" וכיו"ר הוועדה לקבלת תלמידים לתואר ראשון וכראש תכנית המצטיינים לתואר ראשון - "אילנות".

כאיש סגל בבר-אילן, מילא פרופ' רייך תפקידים רבים, ביניהם כראש המרכז למשפט מסחרי, ראש התוכניות ללימודים מתקדמים בפקולטה למשפטים, סגן דיקן הפקולטה למשפטים, יו"ר ועדת המשמעת של האוניברסיטה, וכדיקן הפקולטה למשפטים. עד למינויו כסגן הרקטור הוא היה דיקן הסטודנטים כשנתיים.

נוסף על תפקידיו בבר-אילן, מילא פרופ' רייך תפקידים אקדמיים וציבוריים לאומיים ובינלאומיים מגוונים. הוא בעל קתדרה ע"ש ז'אן מונה למשפט ומוסדות האיחוד האירופי, שימש כיושב ראש האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית ומשמש כחבר הנהלת האגודה וכן כחבר ההנהלה של האקדמיה הבינלאומית למשפט מסחרי וצרכני (IACCL). נוסף על כך שימש כקורספונדנט של מדינת ישראל לנציבות האו"ם למשפט הסחר הבינלאומי (UNCITRAL), יו"ר הוועדה המייעצת לפי חוק היטלי סחר, וכבורר בסכסוכי סחר בינלאומיים במסגרת ארגון הסחר העולמי (WTO). בתפקידו זה אף הכריע בסכסוכים בין ארה"ב לאיחוד האירופי, בין סין לארה"ב, בין סין לאיחוד האירופי, ובין רוסיה לאיחוד האירופי. פרופ' רייך מונה גם כבורר מטעם ממשלת ישראל בהסכמי סחר בינלאומיים שונים ובמרכז הבינלאומי ליישוב סכסוכי השקעות בוושינגטון (ICSID).

כאיש אקדמיה היה פרופ' רייך פרופסור אורח במוסד האוניברסיטאי האירופי בפירנצה (EUI), באוניברסיטת קולומביה, אוניברסיטת פנסילבניה, אוניברסיטת טורונטו, אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס (UCLA), אוניברסיטת לוקסמבורג, אוניברסיטת ג'ורג'טאון, אוניברסיטת מונאש והאוניברסיטה לעסקים וכלכלה בינלאומיים בביג'ינג (UIBE).

פרופ' רייך חיבר כשישים ספרים ומאמרים בנושאים משפטיים שונים: משפט הסחר הבינלאומי, דיני הרכש הציבורי, משפט האיחוד האירופי, דיני הגבלים עסקיים, בוררות בינלאומית ודיני הנזיקין. את עבודת התזה והדוקטורט שלו כתב בנושא "רכש ציבורי ומכרזים בינלאומיים" באוניברסיטת טורונטו בקנדה, והוא בוגר ישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים והפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

 

לפרטים נוספים>

 

 

תאריך עדכון אחרון: 03/11/2020