סגן הרקטור קורות חיים

סגן הרקטור קורות חיים

פרופ' אמנון אלבק

רקע אקדמי
פרופ׳ אמנון אלבק למד לתואר ראשון בכימיה באוניברסיטת בר-אילן, ואת התואר השלישי עשה במסלול ישיר במחלקה לכימיה אורגנית במכון ויצמן למדע בהנחייתו של פרופ׳ מודי שבס. פרופ׳ אלבק זכה במלגת ויצמן לפוסט דוקטורט, שאיפשרה לו להשתלם במעבדתו של פרופ׳ רוברט אייבלס במחלקה לביוכימיה באוניברסיטת ברנדייס בארה״ב. פרופ׳ אלבק הצטרף לסגל האקדמי במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן כמילגאי אלון בשנת 1990. כיום הוא פרופ׳ מן המנין במחלקה לכימיה, ראש המעבדה לכימיה ביואורגנית ע״ש יהודה ספוקויני, וחבר במרכז מרכוס לכימיה תרופתית.

פרופיל אקדמי
עבודתו המחקרית של פרופ׳ אלבק מתמקדת בשני נושאים עיקריים: מנגנוני קטליזה ותהליכי עיכוב של אנזימים, וסינתיזה אורגנית של פפטידים וחומרים פפטידומימטיים. המחקר בתחום המנגנוני מתרכז באנזימים פרוטאוליטיים, ועוסק במבנה האתר הקטליטי שלהם, בהבנת מנגנון פעולתם ברמה המולקולרית, ובזיהוי תפקודם הביולוגי והקשרם למחלות שונות. פן נוסף של מחקר זה הוא פיתוח מעכבים יעילים לאנזימים אלו, המשמשים הן ככלי מנגנוני והן כבסיס לפיתוח תרופות. מחקרים אלו הם רב תחומיים ומשלבים כימיה אורגנית-סינתטית, ביוכימיה, אנזימולוגיה, ביולוגיה תאית, וכימיה חישובית. חלק נכבד במחקרים אלו מוקדש לפיתוח שיטות מיחשוביות חדשות למחקר אנזימטי מנגנוני וכלים מיחשוביים חדשים להערכת מידת קשירתם של מעכבים לאנזימים ולתכנון תרופות. המחקר הסינתטי עוסק בפיתוח מעכבים דמויי מצב המעבר על בסיס פפטידי לאנזימים פרוטאוליטיים, ובפיתוח חומרים פפטידומימטיים חדשים ושיטות סינתטיות יעילות להכנתם. חומרים אלו יכולים לשמש כמעכבי אנזימים או כנשאי תרופות המאפשרים שחרור מבוקר שלהן באתר המטרה.

פרופ׳ אלבק פירסם כ-70 מאמרים מדעיים בכתבי עת בינלאומיים שפיטים. הוא זכה בתקציבי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות (ISF, BSF, NIH), ממשרד התמ״ת (מגנ״ט) ומחברות הזנק, ובתקציבי ציוד מעבדתי אישי ומוסדי. פרופ׳ אלבק הדריך כ-70 סטודנטים לתואר שני, שלישי ופוסט דוקטורט. הוא הרצה ומרצה בקורסים רבים בתחומי הכימיה האורגנית, הביוכימיה והאנזימולוגיה לתלמידי תואר ראשון ולתארים מתקדמים, ריכז מעבדות הוראה בכימיה אורגנית, ומרצה בנושאי בטיחות במעבדה.

 

תפקידים אקדמיים וציבוריים עיקריים

באוניברסיטת בר-אילן:

סגן הרקטור  2014  ואילך
חבר הועדה ללימודים בין-תחומיים  2012  ואילך
חבר ועדת המינויים העליונה  2011 - 2014
חבר ועדת ההוראה המחלקתית 2011 - 2014
חבר הסינט 2010  ואילך
ראש המחלקה לכימיה  2008 - 2011
חבר ועדת ההיגוי לתכנית הביופיסיקה   1998 - 2008
חבר מועצת הבטיחות האוניברסיטאית    1996  ואילך

מחוץ לאוניברסיטה:

חבר ועדת מלגות פולברייט לפוסט-דוקטורט  2011- 2013
חבר הוועדה למקצוע הכימיה, משרד החינוך 2010  ואילך
יו״ר הכנס השנתי ה-70 של החברה הישראלית לכימיה 2005
חבר ועדת ההיגוי של המרכז לסוכרים, אוניברסיטת בן גוריון 2003 - 2007
חבר הוועד הפועל של החברה הישראלית לכימיה 1997- 2000

 

תאריך עדכון אחרון: 17/01/2016