Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תנאי קבלה

תנאי קבלה

על מנת להגיש בקשה ללימודים לתואר ראשון בבר-אילן על המועמדים להיות בעלי תעודת בגרות ולעמוד בבחינה הפסיכומטרית, עם ציון 85  ויותר בפרק האנגלית. חשוב לדעת כי 85 בפרק האנגלית הוא ציון סף לקבלה, אך במסגרת הדרישות ללימודי התואר הראשון תצטרכו להשיג ציון גבוה יותר בבחינה הפסיכומטרית (134 ויותר) או לקחת קורס באנגלית.

קבלה ללא בחינה פסיכומטרית: פטורים מהבחינה הפסיכומטרית מועמדים בעלי ממוצע בגרות גבוה המבקשים ללמוד במחלקות מסוימות בפקולטות הבאות: מדעי היהדות, מדעי הרוח ומדעי החברה. מועמדים אלה חייבים לעמוד בהצלחה בבחינת המיון באנגלית, אמי"ר, בציון של 185 לפחות. לרשימת המחלקות

חישוב סיכויי קבלה

תאריך עדכון אחרון: 14/10/2018