Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תשע"ז

תשע"ז

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ז 2016-2017

יום ראשון ללימודים
יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ז, 6 בנובמבר 2016
   
חופשת חנוכה *
יום ראשון, כ"ה בכסלו תשע"ז, 25 בדצמבר 2016
 
 
צום י' בטבת (אין לימודים)
יום ראשון, י' בטבת תשע"ז, 8 בינואר 2017
 
 
יום אחרון ללימודים בסמסטר א'
יום ראשון, ט' בשבט תשע"ז, 5 בפברואר 2017
 
 
חופשה בין הסמסטרים
מיום שני, י' בשבט תשע"ז, 6 בפברואר 2017
עד יום שישי, י"ט באדר תשע"ז, 17 במרץ 2017 (כולל)
 
 
יום ראשון ללימודים בסמסטר ב'
יום ראשון, כ"א באדר תשע"ז, 19 במרץ 2017
 
 
חופשת פסח
מיום חמישי, י' בניסן תשע"ז, 6 באפריל 2017
עד יום שני, כ"א בניסן תשע"ז, 17 באפריל 2017 (כולל)
 
 
חידוש הלימודים
יום שלישי, כ"ב בניסן תשע"ז, 18 באפריל 2017 **
 
 
יום הזיכרון
ויום העצמאות (נדחה)
מיום שני, ה' באייר תשע"ז, 1 במאי 2017
עד יום שלישי, ו' באייר תשע"ז, 2 במאי 2017 (כולל)
 
 
חופשת יום ירושלים יום רביעי, כ"ח באייר תשע"ז, 24 במאי 2017
   
יום הסטודנט יום שני, ד' בסיון תשע"ז, 29 במאי 2017 (משעה 14:00 ואילך)
   
חופשת חג שבועות מיום שלישי, ה' בסיון תשע"ז, 30 במאי 2017
עד יום חמישי, ז' בסיון תשע"ז, 1 ביוני 2017 (כולל)
   
יום אחרון ללימודים
יום שישי, ו' בתמוז תשע"ז, 30 ביוני 2017
 
 
יום ראשון ללימודים בתשע"ח
יום ראשון, ב' בחשוון תשע"ח, 22 באוקטובר 2017


מועדים של המגזר הלא-יהודי עד סוף שנה"ל תשע"ז (בכפוף לנוהל המצ"ב)

 
הערות:
 
הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון (יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, עצרת זיכרון ליצחק רבין).
 
ביום ראשון, י"ב בחשוון תשע"ז, 13 בנובמבר 2016, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין. בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.
 
* בשאר הימים בהם מדליקים נרות, ייפסקו הלימודים בשעה 16:00.
 
** תהיה התחשבות מיוחדת בתלמידי חו"ל שחוגגים יום טוב שני של גלויות.
 
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה), יום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ז, 23 באפריל 2017, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.
 
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שני, כ"ח בניסן תשע"ז, 24 באפריל 2017, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.
 
ביום ראשון, ד' באייר תשע"ז, 30 באפריל 2017, לא יתקיימו לימודים בין השעות 14:00-12:00, עקב קיום עצרת זיכרון לחללי מערכות ישראל. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
 
בערב יום ירושלים, יום שלישי, כ"ז באייר תשע"ז, 23 במאי 2017, יסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
 
זמני תפילת מנחה בבית הכנסת:
12:30, 13:35, 14:30, 15:35
 
זמני תפילת ערבית בבית הכנסת:
17:35, 19:35
 

 

תאריך עדכון אחרון: 20/06/2017