Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

פרשת תצוה

פרשת תצוה

 
'אהרן ובניו' הכוהנים – צעד ל'הפרדת הרשויות' - אמנון שפירא
פרשתנו פותחת בבחירת אהרון ובניו לכוהנים במשכן, וביצירת 'סדר' ישראלי חדש: 'מעמד' של כוהנים המשרתים במקדש. להלן נדון בטיבו של 'מעמד' זה, ובהשוואתו ל'רשויות' אחרות בישראל, כמו המלוכה, המשפט, החקיקה והנבואה. עוד
 
מגילת אסתר בתרגום השבעים - משה צפור
המונח 'תרגום השבעים' שהתייחס מעיקרו לתרגום התורה, הורחב בהמשך לתרגומי נביאים וכתובים, וגם לחיבורים 'חיצונים' (אפוקריפים) ביוונית, שהוכנסו לכתבי הקודש בקהילות נוצריות שונות. עוד
 
אינטואיציה במשפט "ונשא... את משפט בני ישראל על לבו" - עו"ד אלישי בן יצחק
בגדי הכהונה תופסים מקום מרכזי בפרשתנו, ותכליתם: "וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי קֹדֶשׁ... לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת". עוד
 
"זהב תכלת וארגמן, תולעת שני ושש משזר" -  פרופ' נתן אביעזר
ישנה שאלה עתיקת יומין על מהותן של מצוות ועבירות.  קיימות שתי אסכולות באשר לשאלה זו. עוד
 
אורה של המנורה הטהורה  - ד"ר יוסף אלישע
תחילתה של הפרשה עוסקת בהעלאת אור המקדש באמצעות נר התמיד: "וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד". המדרש מרחיב את הדיבור ומפליג הרבה בשבחו של אור המשכן והמקדש. בהקשר זה יצוין. עוד
 
גדלות שבצניעות – פרופ' דב שוורץ
פרשתנו עוסקת באינטנסיביות בפרטים המתייחסים לבגדי הכהונה. מתוך הפתיח לסוגיה זו אנו למדים על דמותו של אהרן ועל הדגם שהיא מציגה לגבי הכהונה. ברצוני להציג הרהורים בעניין זה, ולבחון את השתקפותם בפרשנות הפשט. עוד
 
מלחמת שאול בעמלק – החטא ועונשו - ד"ר אלינורה הרצוג
בשבת שלפני פורים, שבת "זכור", מפטירים בסיפור מלחמת שאול בעמלק, העוסק בהוראה שניתנה לשאול המלך לממש את הצו של מחיית עמלק. הפטרה זו קשורה כמובן לקריאת פסוקי המפטיר, הכוללים את הצו לזכור את עמלק, שהתקיף את ישראל באכזריות בצאתו ממצרים, ולמחות את זכרו מתחת השמים. עוד
 
אייכמן ואגג - איתמר דגן
פרק ט"ו בשמואל א עוסק במלחמת שאול בעמלק על פי צו ה', ובעיקר בכישלונו הדתי והמנהיגותי להכחידם עד תום: שאול חס על חייו של אגג מלך עמלק, ולא מנע מצבאו לבזוז את המובחר ממשק החי שנלכד. כשנודע על כך לשמואל, הוא נזף בשאול והודיע לו כי ה' מאס בו, והוא עתיד לנשלו מן המלוכה. הסיפור מסתיים בכך ששמואל, כמופת לביצוע החרם בעמלק, משסף את אגג השבוי באופן טקסי, ולאחר מכן נפרד משאול לצמיתות. עוד
 
האפוד בתרגום אונקלוס ובפירוש רש"י - הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן
בפרשתנו נמנים בגדי הכהונה, וביניהם נזכר גם האפוד. בתרגום אונקלוס חֹשֶׁן וְאֵפוֹד וּמְעִיל מתורגמים ביחיד, וּכְתֹנֶת תַּשְׁבֵּץ מִצְנֶפֶת וְאַבְנֵט – ברבים. הואיל ובפסוק נמנו ששה בגדי כהונה, וכולם בלשון יחיד, תרגמו בדפוסים מצויים של תרגום אונקלוס את כל הבגדים ביחיד. אבל בכל כתבי היד ובתאג' רק "חֹשֶׁן וְאֵפוֹד וּמְעִיל" מתורגמים בלשון יחיד, וכנגד זאת "וּכְתֹנֶת תַּשְׁבֵּץ מִצְנֶפֶת וְאַבְנֵט" מתורגמים ברבים. עוד
 
"וְאֵלֶּה הַבְּגָדִים אֲשֶׁר יַעֲשׂוּ חֹשֶׁן וְאֵפוֹד" - ד"ר תמר מאיר
פרשת תצווה עוסקת, בין השאר, בפירוט של בגדי הכוהנים ובראשם בגדי הכוהן הגדול. בגדים שלכל אחד מהם משמעות לעצמו, ויחד הם יוצרים מכלול של הוד והדר. מהי חשיבותם של בגדים בכלל ושל בגדים ייצוגיים בפרט? בגדים מופיעים במקרא בהקשרים שונים, עם משמעויות מגוונות. הם מכתיבים יחס, או מייצגים מעמד, מגלים וחושפים בעת ובעונה אחת. עוד
 
וְאַתָּה תְּצַוֶּה –  גב' יונה בר מעוז
פרשת "ואתה תצוה" פותחת בהוראה מתמיהה מכמה בחינות. התמיהה האחת נוגעת לניסוח החורג של הוראה זו משאר הוראות שניתנו למשה בדרך כלל ובפרשת המשכן בפרט: במקום לשון ציווי, "צו את בני ישראל", נאמר למשה לשון חיווי כמתאר את העתיד: "ואתה תצוה". ההבנה שמדובר בתחזית לעתיד ולא בציווי מתחזקת מן העובדה שנזכרים בה אהרן ובניו, אף על פי שההוראה לבחירתם לכהונה עתידה להינתן למשה רק בפרק הבא. עוד
 
ולא ירא א-להים - פרופ' אמריטוס שמעון שרביט
כידוע, השבת שלפני פורים מכונה "שבת זכור" על שם פתיחתה של קריאת התורה למפטיר, לפי שמקובל שהמן האגגי הוא מזרעו של עמלק. אני מבקש לעיין בפרשה קצרה זו, הן במהות חטאו של עמלק הן בביטוי "יָרֵא אֱ-לֹהִים". עוד
 
על מקומה של האמנות ועבודת ה' - ד"ר מאיר רוט
ב-16 פרקים עוסקות פרשיות ספר שמות – מ'תרומה' ועד 'פקודי', בבניית המשכן, בכליו ובבגדי המשרתים בקודש, וביניהן הפסקה צורמת לתיאור חטא העגל. האם יש מתאם בין התיאור הארוך והפרטני ובין חשיבות הנושא? הלוא המקרא ידוע בחסכנותו המופלגת בתיאוריו וציווייו, עד שכל אות וכל מילה נדרשים בספרות חז"ל להשלמת פרטי הנושאים המובאים בתורה. אם כן, מה ראתה התורה לשנות מסגנונה בפרשיות המשכן ולנהוג ב"פזרנות" יוצאת דופן? עוד
 
שני מיני שיטה שימשו לבניית המשכן וכליו - פרופ' אמריטוס מרדכי כסלו
הציוויים לבניית המשכן וכליו מעצי שיטים מובאים בפרשת השבוע שעבר, פרשת תרומה. הנחת היסוד היא שבני ישראל בנו את המשכן מעצי הסרק הטובים ביותר שעמדו לרשותם. זיהוי עצי המשכן העסיק דורות של מפרשים וחוקרים, אבל נראה שטרם הגיעה סוגיה זו לפתרונה המלא בגלל ההנחה שבנו את המשכן וכליו ממין בוטני אחד, כי 'עֲצֵי שִׁטִּים' כתובים ללא שמות לוואי. אולם אפשר להבין 'שיטה' במשמע רחב יותר – סוג הכולל כמה מינים. עוד 
 
תאריך עדכון אחרון: 04/02/2020