Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

פרשת תרומה

פרשת תרומה

                         מגילת אסתר – בין מזרח למערב - יצחק עתשלום
הכללת מגילת אסתר במסגרת כתבי הקודש הייתה שרויה במחלוקת שנמשכה עד לתחילת ימי האמוראים (מגילה ז ע"א), אך בהחלטה לקבלה לא תמו חילוקי הדעות סביב טיב הסיפור והישועה. ביסוס החג ותקנת קריאת המגילה היוו בעיה הלכתית שבתוכה טמון אתגר רעיוני. ראשית, איך ניתן לחגוג חג חדש שעליו לא צוותה התורה? האם אין בזה משום "בל-תוסיף"?. עוד
 
מהו זר? - רענן אייכלר 
בפרשתנו ובפרשות הבאות נאמר על שלושה מכלי המשכן העיקריים שיש להם "זֵר". על ארון העדות נאמר:‏ "וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ וְעָשִׂיתָ עָלָיו זֵר זָהָב סָבִיב" (שמ' כה:יא = לז:ב). לשולחן הפנים יש שני זרים: "וְצִפִּיתָ אֹתוֹ זָהָב טָהוֹר וְעָשִׂיתָ לּוֹ זֵר זָהָב סָבִיב. וְעָשִׂיתָ לּוֹ מִסְגֶּרֶת טֹפַח סָבִיב וְעָשִׂיתָ זֵר זָהָב לְמִסְגַּרְתּוֹ סָבִיב". עוד
 
פנים אל מול פנים - ד"ר ברוך ברזל
שבעים פנים יש לו למשכן. אין הכוונה לפנים מטפוריות, אלא לפנים מילוליות. עוד
 
מהם כרובים? - ד"ר רענן אייכלר
בפרשתנו נאמר שבקודש הקודשים של המשכן, בלב ליבם של חיי הדת של ישראל, נמצאים שני כרובים. עוד
 
מהיכן נאספו חומרי הגלם למשכן? - הרב ד"ר יוסף פריאל
בפרשתנו מפורטים חומרי הגלם שבני ישראל מתבקשים לתרום לצורכי המשכן. מאחר שעם ישראל נמצא במדבר כבר שישה חודשים, מתעוררת השאלה, מהיכן היו בידו חומרים אלה?. עוד
 
דַלַּת רֹאשֵׁךְ כָּאַרְגָּמָן - פרופ' זֹהר עמר
הארגמן נזכר במקרא פעמים רבות כסממן צביעה או ככינוי לגיזות צמר ופריטי לבוש הצבועים בו, לצד פריטים צבועים
יקרים אחרים: "תכלת" ו"תולעת שני". צבעים אלה מופיעים כתשליב באריגת פריטים שונים הקשורים למשכן וכליו, והמפורטים בפרשתנו. עוד
 
חומר ורוח – מבוא למלאכת הקמת המשכן – עו"ד אלישי בן יצחק
פרשת תרומה פותחת בפנינו חטיבה בת חמש פרשות, שעיקרן נסוב סביב מלאכת המשכן. הפרשות מחולקות לשתי חטיבות משנה: החטיבה הראשונה עוסקת בציווי על הכנת המשכן, ולצורך קיום הצו אנו מוצאים הוראות אדריכליות היורדות לפרטי פרטים, ותכניות ביצוע שנמסרו למשה מפי הגבורה. החטיבה השנייה עוסקת ביישום, ובביצוע מדויק של התכנית האלוקית. אלא שעיון בתכניות המפורטות, בהשוואה לביצוע עצמו, מלמד על שוני בסדר הדברים. עוד
 
בְּנוֹת מִקְדָּש וּכְרָמִים – פרופ' אמריטוס אפרים חזן
הזוהר קובע, כי מצוות בניין בית הכנסת היא בכלל מצוות בניין המשכן ובניין בית המקדש. לא ייפלא אפוא, שההתנדבות למען בניין בית הכנסת נעשית בקהילות רבות בהתלהבות וברוחב לב. עם זאת, העלות הגבוהה של המבנה, והרצון לעשותו מפואר ומרווח, הצריכו לא פעם פנייה לנדיבי עם בעלי ממון, שיקבלו עליהם את השלמת הבניין. נדיבי הלב זכו להערכה רבה בקהילתם, ופייטנים בעלי כישרון כתבו שירי שבח לכבודם. עוד
 
"תרומה", מה היא? - מנחם בן ישר
"תרומה" היא שם עצם מהשורש רו"מ, ולכן משמעה הוא: הגבהה, ולמעשה - הגבהה מן החול אל הקודש. ואולם, העברית המשכילית שבפי תנועת ההשכלה וכן העברית הישראלית החדשה נטלו מלשון "תרומה", ומהפועל תר"מ, את ממד הקדושה, בין בגלל חוסר דיוק בלשון המקורות ובין מתוך מגמה (מודעת או בלתי מודעת) של חילון. עוד
 
מוטיב הקווים השבורים ביהדות - ד"ר עמוס בר-דע
מוטיב חוזר במקרא הוא מקור לדיון הן מבחינה סגנונית הן מבחינה פרשנית, שכן הוא טומן בחובו מסר שרצה המקרא להנחיל לקוראיו. במסגרת זו אציג בקצרה את אחד המוטיבים החוזרים החשובים בתורה הקשור לפרשות על מעשה המשכן וכליו ובגדי הכהונה. נראה שמוטיב חוזר זה הוא בעל מסרים חשובים. עוד
 
ועשו לי מקדש...וכן תעשו - הרב ד"ר יהודה זולדן
בציווי על בניית המשכן נאמר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" (שמות כ"ח:ח-ט). מה פשר הכפל "ועשו לי מקדש...וכן תעשו"? עוד

היחס בין המקדש לקרבנות - הרב ד"ר מיכאל אברהם
בפרשתנו התורה מצווה לבנות את המשכן: וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ: וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים... (שמות כח:ח). כמה ממוני המצוות ראו בציווי זה מצווה לדורות לבנות מקדש. עוד
 
תאריך עדכון אחרון: 09/02/2020