RSS

RSS

אתר בר-אילן מאפשר לכם להתעדכן בהודעות חשובות באתר, ללא צורך בכניסה לאתר האוניברסיטה.
כותרות ההודעות המתעדכנות, יגיעו ישירות למחשב האישי שלכם.

כל מה שיש לעשות הוא להתקין תוכנת חדשות, כגון RSSReader על המחשב שלכם, להגדיר בתוכנה את ערוצי התוכן (RSS feeds), המענינים אתכם, ע"י העתקת כתובת הערוץ המתאים מהרשימה שלהלן, ולהדביקה בתוכנת החדשות.

התוכנה תסרוק את הערוצים שהגדרתם ותזין את ההודעות החדשות במחשב שלכם, כך שתוכלו לצפות בכל עת במידע החדש.

רשימת ערוצי התוכן באתר בר-אילן :

הודעות - עברית
חדשות בר-אילן - עברית 
לוח אירועים – עברית 


 

תאריך עדכון אחרון: 16/12/2010