המישור האקדמי

המישור האקדמי

ראשי

קהילתי

תפעולי

אקדמי

גנים

 

המישור האקדמי

במחלקה לגיאוגרפיה וסביבה מתקיימים קורסים ומחקרים בכל הרמות האקדמיות שמטרתם להגביר מודעות ולהוסיף ידע למתעניינים בקידום התחום, תוך שימת דגש על היבטים נופיים, חברתיים, כלכליים ועוד.

סטודנטים לתואר ראשון במחלקה יכולים לבחור בין מסלול נוף וסביבה, המתמקד במחקר והוראת ההיבטים הפיזיים, כימיים והאקולוגיים של מערכות סביבתיות או במסלול חברה וסביבה המתמקד בזיקות האנושיות, הכלכליות והחברתיות של סביבה טבעית ותרבותית.

סטודנטים לתואר שני יכולים לבחור בין מסלול לימודי סביבה כלליים, לבין מסלול שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות. מסלול זה משותף למחלקה לגיאוגרפיה וסביבה ולמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.

דוגמאות לקורסים המתקיימים במחלקה ועוסקים ישירות בנושאים סביבתיים:

 • גישות במדיניות סביבתית
 • מבוא לאיכות הסביבה
 • אקולוגיה פוליטית
 • תסקיר השפעה על הסביבה
 • אסטרטגיות חדשות בתכנון ושימור
 • תחבורה ואיכות הסביבה
 • נופי תרבות שימור ופיתוח
 • היבטים סביבתיים של מסחר
 • סוגיות נבחרות באיכות הסביבה
 • מערכות אקולוגיות עירוניות
 • תכנון סביבתי
 • תסקירי השפעה על הסביבה למתקדמים
 • סדנה הימים בלב המדבר

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה מקיימת גם שיתופי פעולה עם פקולטות נוספות באוניברסיטה:

הקורס לכלכלה סביבתית מתקיים בשיתוף הפקולטה למשפטים.

הקורס 'סוגיות באיכות סביבה' מקיף את מכלול הנושאים הקשורים בתחום איכות הסביבה, והוא פתוח כקורס כללי לכל הסטודנטים.

בנוסף, מתקיימים במחלקה מחקרים ייעודיים של אנשי סגל המחלקה, דוקטורנטים וסטודנטים בכל הרמות האקדמיות, העוסקים בדילמות אקטואליות הקשורות לאיכות החיים והסביבה, כגון:

 • קידום הקיימות בחקלאות הערבית בצל העיור
 • ההשפעות ההדדיות שבין גנים עירוניים ואוכלוסייה עירונית
 • השפעות תחבורה מסילתית על פיתוח פריפריה
 • שטחים פתוחים במרחב האורבאני ואי החום העירוני
 • פרגמנטציה מרחבית של מרכזי מסחר ואיכות חיים וסביבה במרחב העירוני
 • מטרדים סביבתיים כתוצאה מפעילות תעשייתית בערים ערביות בישראל ועוד....

הסרטון הבא מתעד סיור סטודנטים מהמחלקה באתר חירייה:

לפרטים נוספים על תכניות הלימוד, מחקרים ופעילויות בתחום איכות הסביבה בקרו באתר המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

 

תאריך עדכון אחרון: 03/11/2015

\n