חברי המועצה הירוקה

חברי המועצה הירוקה

 


הנהלת האוניברסיטה

יושבי ראש הוועדה: מנחם גרינבלום, מנכ"ל, פרופ' אמנון אלבק, סגן רקטור

עופר שרגאי, סמנכ"ל תפעול

רלי שביט ,סמנכ"ל כספים


סגל אקדמי

פרופ' אורן פרז, הפקולטה למשפטים

עו"ד יותם שלמה, מנהל הקליניקה לרגולציה סביבתית, משפטים

ד"ר אורית רותם, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

ד"ר אורן אקרמן, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

ד"ר נח עפרון, היחידה ללימודים בינתחומיים

ד"ר ישי וינשטיין, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

פרופ' אילנה ברמן-פרנק, הפקולטה למדעי החיים

ד"ר לי קורן, הפקולטה למדעי החיים

 


סגל מנהלי

ורד זוטאאדריכלית הנוף ומרכזת המועצה

מוטי הומינרראש היחידה לאיכות הסביבה

הדר שובי, היחידה למעורבות חברתית

פלורה בוטבגה ,יו"ר ועד העובדים

סיצ'יקוב גנאדי, ראש מחלקת הנדסה אלקטרומכנית

עו"ד דקלה יזדי, המחלקה המשפטית


סטודנטים נציגי מגמה ירוקה ואגודת הסטודנטים

יושב ראש אגודת הסטודנטים

רכז/ת תא מגמה ירוקה בבר-אילן

תאריך עדכון אחרון: 18/07/2016

\n