קהילתי-חינוכי

קהילתי-חינוכי

ראשי

קהילתי

תפעולי

אקדמי

גנים

 

המישור הקהילתי והחינוכי

בבר-אילן מתקיימים כל העת פרויקטים קהילתיים בנושאי סביבה: בפקולטה למשפטים במסגרת הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית, באגודת הסטודנטים, בפרויקט פר"ח ובארגון מגמה ירוקה.

היבט נוסף של מעורבות חברתית מתבטא בפעילות למחזור נייר ומכשירים אלקטרוניים. בפרויקטים אלו בר-אילן משתפת פעולה עם ארגונים המעסיקים אנשים בעלי צרכים מיוחדים והם אלה שאוספים את המוצרים והציוד המיועדים למחזור.

הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית בפקולטה למשפטים, פועלת לקידום מודעות סביבתית, לשינוי מדיניות ולאקטיביזם באמצעות ייעוץ משפטי, מחקר וחינוך.

הסטודנטים בקליניקה מסייעים לארגונים סביבתיים או מלווים קהילות בסוגיות סביבתיות. הסיוע המשפטי כולל ייצוג מול רשויות, הנגשת מידע ואקטיביזם חברתי.  

באחרונה רשמו הסטודנטים המתנדבים בקליניקה הסביבתית בראשותה של עו"ד גלית עופר הישג משפטי בעקבות עתירה שהגישו לבג"ץ יחד עם עוזיאל שדה, עמותת מלר"ז ועורך הדין גיל מור. בעתירה הם דרשו מהמשרד להגנת הסביבה להסביר מדוע הוא לא מאשר תקנות שיחייבו את הצבת מדי הרעש במועדונים ובדיסקוטקיםב .תשובת המדינה לעתירה, התחייב המשרד לסיים את מלאכת התקנת התקנות שמתעכבת זה 8 שנים, תוך 45 ימים ולהביא את הנוסח בפני בית המשפט. עוד על העתירה.

בנוסף, הסטודנטים מבצעים מחקרים וכותבים ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות. סטודנטים אחדים נוטלים חלק בעשייה פרלמנטרית בלשכות חברי הכנסת מהשדולה הסביבתית-חברתית. במקביל לעשייה הפרקטית, מדי שבוע מתקיימים בקליניקה שיעורים עיוניים או הרצאות-אורח.

בשנתיים האחרונות השתתפו הסטודנטים בפרויקטים מחקריים, בפעילות בעמותות סביבתיות ובכנסת. בנוסף לפרויקטים האישיים, כל הסטודנטים בקליניקה, היו מעורבים בפרויקטים קהילתיים:

חינוך סביבתי: בחמש השנים האחרונות מקיימים הסטודנטים בקליניקה "סדנת סביבה" לתלמידי כיתות ה'-ו' בבתי ספר בגוש דן.  הסדנה עוסקת בסוגיות סביבתיות כלליות ובאופן פרטני בזיהום אוויר. מערכי השיעור כוללים תחנות עבודה ופעילות חווייתית. בסוף הסדנה חותמים כל תלמידי הכיתה על "אמנה סביבתית".

מוקד רעש מלר"ז: שיתוף פעולה עם המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר בישראל, המפעילה קו פניות אינטרנטי לאזרחים בנושא רעש. הסטודנטים השיבו לפונים בכל הנוגע לסוגיות משפטיות שונות בתחום מטרדי הרעש.

השתתפות ביום הסביבה בכנסת: הסטודנטים נכחו בישיבות מיוחדות של ועדת הכלכלה ושל ועדת הפנים והגנת הסביבה, ונפגשו עם חברי כנסת פעילים בשדולה הסביבתית.

ניוזלטר משמר הסביבה: עדכון שוטף בפעילות פרלמנטרית ורגולטורית, הצעות חוק וישיבות של ועדות הכנסת ושיתוף המידע במסגרת אגרת מקוונת המופצת לאלפי מנויים בשיתוף ארגון "חיים וסביבה", ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל.

כנס הסביבה בבחירות 2013: בכנס השתתפו מאות סטודנטים בפאנל פוליטי סביבתי. 

חינוך סביבתי מורחב: שיתוף פעולה עם עמותת שיעור אחר, המחברת בין ארגונים עסקיים וציבוריים לבין בתי ספר במדד-טיפוח גבוה, להעברת שיעורי העשרה התנדבותיים.

לאתר הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית

פרויקטים סביבתיים של אגודת הסטודנטים: מחלקת הסביבה באגודת הסטודנטים בבר-אילן, פועלת להגביר את המודעות הסביבתית בקרב הסטודנטים. לשם כך היא מקיימת הרצאות ופאנלים של מומחים בנושאי איכות סביבה, תחרויות נושאות פרסים ומסעות הסברה. כמו כן, מכשירה האגודה רכזים ופעילי סביבה כדי לרתום את קהל הסטודנטים לפעילויות למען הפחתת זיהום אוויר, שמירת שטחים פתוחים, הפחתת צריכה והגברת מחזור.

הנה כמה מהפעילויות הסביבתיות של האגודה:

  • חלוקת מלגות לסטודנטים שלימדו שיעורי סביבה בבתי הספר 'מורשת חיים' ו'מקור חיים'
  • ערב סרט "פסולת שווה מזון" והרצאה של יאיר אנגל בנושא מחזור וקיימות
  • שווקי קח תן לחפצים מיד שנייה
  • הרצאה של השר להגנת הסביבה בנושא תרבות צריכה ואקטיביזם סטודנטיאלי
  • פרסום ושימוש באפליקציית טרמפים כדי לקדם שימוש חסכוני בתחבורה
  • הפצת הנחיות צילום דו-צדדי במדפסות האוניברסיטה
  • סיור לים המלח והעלאת המודעות למצבו האקולוגי של האזור
  • שיתוף פעולה בהקמת מערך היסעים חשמליים בקמפוס
  • קיום סדנת נאמני ניקיון בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה
  • הרצאה אודות הקשר בין תזונה אקולוגיה

פעילות פר"ח בנושא איכות הסביבה

הפעילות במסגרת פרויקט פר"ח כוללת העברת שיעורים על ידי סטודנטים בבתי ספר המצויים בקרבת האוניברסיטה. מערכי השיעור עסקו בין השאר בנושאים הבאים :החור באוזון ,מי תהום, אנרגיית השמש, תרבות הצריכה והשפעתה על הסביבה, מחזור ושימוש חוזר, בעלי חיים בסכנת הכחדה ,רעש, פסולת ,הקמת" עיר ירוקה", חיסכון במים, התפלה, זיהום אוויר, חומרים מתכלים וגינת ירק אקולוגית.

הפעילות מתקיימת בבתי הספר: שילה בקרית אונו, נצח ישראל, גנים, יובלים וביאליק בפתח תקוה, מורשת זבולון בגבעת-שמואל ואביגור ברמת גן. 

פעילות קהילתית במסגרת הפקולטה למדעי החי

אולימפיאדה לביולוגיה: תחרות בין בתי ספר תיכון בנושא "אקולוגיה, הלכה למעשה", המבוססת על ביוטופים וכוללת תחרות צילומים וכרזות נושאת פרסים.

סיורים לתלמידי תיכון: העלאת המודעות ופתיחת צוהר בפני בני נוער לעולם המחקר בתחום איכות הסביבה.

תאריך עדכון אחרון: 22/08/2017

\n