חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

הממונה על חופש המידע
נעה בן-דב
מייל: noa.ben-dov@biu.ac.il
טלפון: 
03-5317652 / 03-5318522
כתובת: אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900


מידע בנושא חוק חופש המידע.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום כמפורט בתקנות חופש המידע (אגרות). ניתן לשלם את אגרת הבקשה וכן את אגרות הטיפול וההפקה באחד מהאמצעים האלה:

העברה בנקאית לחשבון מס' 437880 בבנק מזרחי (20), סניף 414 לזכות אוניברסיטת בר-אילן. יש לציין בסעיף מטרת ההפקדה: "אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע").

משלוח המחאה בנקאית לפקודת אוניברסיטת בר-אילן, במצורף לבקשה.

במקרים מסוימים ניתן פטור מתשלום על פי תקנה 6 לתקנות האגרות.

תאריך עדכון אחרון: 14/11/2018