חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

הממונה על חופש המידע
נעה בן-דב
מייל: noa.ben-dov@biu.ac.il
טלפון: 
03-5317652 / 03-5318522
כתובת: אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן 52900

מומלץ להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון.


מידע בנושא חוק חופש המידע.

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום כמפורט בתקנות חופש המידע (אגרות). ניתן לשלם את אגרת הבקשה וכן את אגרות הטיפול וההפקה באחד מהאמצעים האלה:

העברה בנקאית לחשבון מס' 437880 בבנק מזרחי (20), סניף 414 לזכות אוניברסיטת בר-אילן. יש לציין בסעיף מטרת ההפקדה: "אגרת בקשה לפי חוק חופש המידע").

משלוח המחאה בנקאית לפקודת אוניברסיטת בר-אילן, במצורף לבקשה.

במקרים מסוימים ניתן פטור מתשלום על פי תקנה 6 לתקנות האגרות.

תאריך עדכון אחרון: 11/11/2019

\n