הנהלת האוניברסיטה

הנהלת האוניברסיטה

המוסד העליון של אוניברסיטת בר-אילן הוא חבר הנאמנים, שאחראי, בין היתר,  להתוות את המדיניות של האוניברסיטה ואת יעדיה. הסנט הוא הסמכות האקדמית העליונה באוניברסיטה. יחד עם חבר הנאמנים, הוא מופקד על שמירת היסודות הרוחניים של האוניברסיטה

בראשה של הנהלת האוניברסיטה עומד הנשיא, פרופ' אריה צבן, ולצדו הרקטור, פרופ' מרים פאוסט; המשנה לנשיא, פרופ' משה לוינשטיין, המנכ"ל, זהר ינון; וסגנית הנשיא למחקר.

המועצה האקדמית העליונה היא הגוף הייצוגי העליון של האקדמיה באוניברסיטת בר-אילן. הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ויושב ראש המועצה האקדמית העליונה, ולצדו סגן הרקטור. המזכירות האקדמית מסייעת לרקטור להוציא אל הפועל את המדיניות האקדמית.

תאריך עדכון אחרון: 14/03/2019

\n