מענקים ומלגות לסגל האקדמי

מענקים ומלגות לסגל האקדמי

פרס האקדמיה ללשון העברית - ע"ש זאב וציפורה בן-חיים ז"ל, לשנה"ל תשע"ט. הפרס יוענק לחוקרים עד גיל 50 שהרימו תרומה חשובה לחקר הלשון העברית והארמית ולחקר מסורות הלשון. יש לשלוח מכתב מנומק בצירוף שתי המלצות, לכתובת: pras@hebrew-academy.org.il. בחירת הזוכה תיעשה על פי תקנון הפרס המפורסם באתר האקדמיהמועד אחרון להגשה: יום ראשון, כ"א בשבט תשע"ט (27 בינואר 2019).

קול קורא לקיום מחקר אקדמי בנושא הימורים - קול קורא לקיום מחקר אקדמי בתמיכת מפעל הפיס בנושא הימורים, הבנת בעיית ההימורים והשפעותיה החברתיות, לשנים 2019-2018. פרטים נוספים וטופס הרשמה מקוון באתר הקרן. מועד אחרון להגשת הצעה באמצעות הטופס המקוון: 15 בפברואר 2019 בשעה 13:00.

תכנית פולברייט - תמיכה בהזמנת אנשי אקדמיה אמריקאיים לישראל, לתקופות קצרות של בין 2-6 שבועות, לשנת 2018/2019. לבירורים ניתן לפנות ל: עמרי גרינברג ImriG@fulbright.org.il, טלי ברקאי Tbarkay@fulbright.org.il. לפרטים נוספים באתר הקרן.

פולברייט - קרן חינוך ארה"ב-ישראל - מענקי מחקר לאנשי סגל בכירים בכל תחומי המחקר והפעילות האקדמית, לשנים 2018/2019. בשאלות ניתן לפנות לליסה הנדריק, LHendricks@iie.org. פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.

 
התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.
תאריך עדכון אחרון: 08/01/2019