מענקים ומלגות לסגל האקדמי

מענקים ומלגות לסגל האקדמי

קול קורא לקיום מחקר אקדמי בנושא הימורים - קול קורא לקיום מחקר אקדמי בתמיכת מפעל הפיס בנושא הימורים, הבנת בעיית ההימורים והשפעותיה החברתיות, לשנים 2019-2018. פרטים נוספים וטופס הרשמה מקוון באתר הקרן. מועד אחרון להגשת הצעה באמצעות הטופס המקוון: 15 בפברואר 2019 בשעה 13:00.

מלגות עזריאלי לסגל אקדמי בכיר - לשנה"ל תש"פ. המלגה היא ל-3 שנים ומממנת 50% משכר חבר הסגל בתוספת מענק מחקר שגובהו נקבע על פי הצעת המחקר של המועמד (ועד ל-210 אלף דולר לתקופת המלגה). המלגה מיועדת לחברי סגל בדרגת מרצה, מרצה בכיר ופרופ' חבר, שהמינוי הראשון שלהם באוניברסיטה יחל בדרך כלל מ-1 באוקטובר 2019. במידת הצורך ניתן להתחיל את המינוי ביוני 2019 ולא יאוחר מתחילת סמסטר ב' תש"פ. המועמדים יכולים להיות מתחומי המדע והטכנולוגיה, הרוח, החינוך והחברה. על המועמדים לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים בהנחיות. יש להגיש את המועמדות במתכונת הנדרשת באמצעות הטופס ובצירוף הנספח לסעיף F, לגב' איריס גולדוירט, במזכירות האקדמית, בדוא"ל: iris.goldwirth@biu.ac.il, עד ליום שלישי כ"א באדר א' תשע"ט (26.2.2019).

כנית פולברייט - תמיכה בהזמנת אנשי אקדמיה אמריקאיים לישראל, לתקופות קצרות של בין 2-6 שבועות, לשנת 2018/2019. לבירורים ניתן לפנות ל: עמרי גרינברג ImriG@fulbright.org.il, טלי ברקאי Tbarkay@fulbright.org.il. לפרטים נוספים באתר הקרן.

פולברייט - קרן חינוך ארה"ב-ישראל - מענקי מחקר לאנשי סגל בכירים בכל תחומי המחקר והפעילות האקדמית, לשנים 2018/2019. בשאלות ניתן לפנות לליסה הנדריק, LHendricks@iie.org. פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.

 
התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.
תאריך עדכון אחרון: 28/01/2019