Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

עובדות ונתונים

עובדות ונתונים

 

8 פקולטות:

מדעי היהדות

 

מדעי הרוח

 

מדעי החברה

 

מדעי החיים 

 

מדעים מדויקים

 

משפטים

 

הנדסה

 

 

רפואה

   
סטודנטים: 18,500
   
חברי סגל אקדמי: 700
   
בוגרים: 130,000
   

תכניות בין-תחומיות ומגמות לימוד :

 16

   
מחלקות ובתי ספר: 42
   
תוכניות לימוד לתואר ראשון: 89
   
תוכניות לתארים מתקדמים: 109
   
לימודים תורניים: המכון הגבוה לתורה
  בית המדרש
  המדרשה
   

אקדמיה ומחקר בין-לאומי והסכמי שיתוף פעולה:

105

   
תכניות ומחקרים בין תחומיים: 16
   
קורסים אקדמיים: 8,000
   

 

 

ספריות:

29 (כולל בית הספר לרפואה)
מחזיקים יותר מ-1,000,000 כותרים
 

מענקים פעילים:

 

825

 
 
מרכזי מחקר ומכונים: 55
   
קתדרות: 60
   
בניינים: 80
   
כיתות: 190
     

מעבדות:

 

300

שותפויות עם מרכזי המחקר הלאומיים למצוינות

חקר רגולציה גנית במחלות אנושיות מורכבות
חקר תהליכים קוגנטיביים
חקר התרבות היהודית בעידן המודרני
חקר טראומה המונית
חקר הדתות האברהמיות
כרומטין ורנ"א ברגולציה גנית
גישות פיזיקליות לכימות תהליכים דינמיים במערכות חיות
מקורות אנרגיה חלופיים לתחבורה

דוח שנתי 2019

תאריך עדכון אחרון: 16/01/2020