Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

לימודי המשך והשתלמויות

לימודי המשך והשתלמויות

לימודי ההמשך וההשתלמויות באוניברסיטת בר-אילן המיועדים בדרך כלל לבעלי תואר, מהווים השלמה מקצועית בעלת ערך רב למשתלמים. לימודי ההמשך בבר-אילן מתנהלים בתחומי רבים, בהם  בית הספר לחינוך, בית הספר לעבודה סוציאלית, המרכז למשפט מסחרי של הפקולטה למשפטים, לימודי חשבונאות, השתלמויות לגננות ותכנית עתידים להוראת מדעים ואנגלית.
 
תאריך עדכון אחרון: 16/08/2016