Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות 
אוניברסיטת בר-אילן פועלת לשיפור הנגישות הפיזית ולשיפור נגישות השירות לסטודנטים עם מוגבלות הלומדים באוניברסיטה, בהם סטודנטים עם לקות למידה או קשיי קשב וריכוז, סטודנטים עם נכות, סטודנטים עם לקות ראיה, סטודנטים עם לקות שמיעה וסטודנטים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

הסדרי נגישות
האוניברסיטה משקיעה משאבים רבים בהנגשת הקמפוס לכלל האוכלוסייה, הן בהיבט הפיזי והן בהיבט השירותי.
לבקשות מיוחדות בנושאי נגישות פיסית, חושית וניידות בתוך הקמפוס, ניתן להפנות לרכזת הנגישות, עפרה וטורי:
 ofra.vaturi@biu.ac.il, טלפון 03-5318535, פקס: 03-5350479.
בנין המינהלה (402) חדר 103

נגישות אתרי האינטרנט
האתר הראשי של אוניברסיטת בר-אילן ואתרי המחלקות הונגשו, כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל שירות ולעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתרים, ויוכלו לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל האחרים. באתר מופיע כפתור "נגישות" בצד ימין למעלה, המאפשר לאנשים עם מוגבלות לבחור את הפרופיל המתאים להם כדי לתפעל את האתר. 

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט ע"ש סיביל ויגדור
פעיל מרכז תמיכה המעניק תמיכה לימודית לסטודנטים עם מוגבלות הלומדים באוניברסיטה. הסיוע כולל: מסלול קבלה חריגה למועמדים עם מוגבלות שאינם עומדים בסף הקבלה, סיוע לימודי, התאמות בלימודים, סדנאות למיומנויות למידה ועוד.
טלפון: 03-5318491
פקס: 03-5354846
דואר אלקטרוני :  Negishut.student@biu.ac.il

קליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות
הקליניקה מעניקה סיוע משפטי וכן מידע בנוגע לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. הסיוע והמידע ניתנים לאנשים עם מוגבלות, לבני משפחתם ולארגונים העוסקים במיצוי זכויות בתחום זה, מתוך רצון לממש את הזכויות הקבועות בדין ולקדם זכויות נוספות. שירותי הקליניקה מוענקים על ידי סטודנטים הלומדים בשנה השלישית בפקולטה, בהנחיית עורכות הדין בקליניקה. הסטודנטים מנסחים מכתבים לרשויות, עתירות לערכאות השונות, דפי מידע בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות ומסייעים לפונים בניהול מו"מ אל מול גופים שונים איתם הם באים במגע.
שעות קבלה (בתיאום מראש): ימים ראשון עד חמישי, בין השעות 18:00-9:00 בניין 305 חדר 3.
טלפון: 03-5318373
דואר אלקטרוני: disability.rights@biu.ac.il

גרעין סמ"ן (סטודנטים מקדמים נגישות)
באוניברסיטה פועל גרעין סטודנטים הפועל לקידום נגישות בקמפוס, כחלק מפרויקט תאי נגישות ארצי. הגרעין פועל בתיאום ובשיתוף עם היחידה למעורבות חברתית של האוניברסיטה ועם אגודת הסטודנטים. הגרעין פועל בשלושה מישורים:
מתן סיוע לסטודנטים הנתקלים בבעיות נגישות במהלך הלימודים ועזרה בהכוונה לגורמים הרלוונטיים.
העלאת המודעות לתחום הנגישות באקדמיה בקרב הסטודנטים, סגל המרצים והסגל המנהלי.
קבוצת שייכות אקטיבית לסטודנטים עם ובלי מוגבלות: ישנם סטודנטים שלא מרגישים בנוח לפנות לעזרה בעניין או שאינם יודעים למי עליהם לפנות. כמו כן, סטודנטים עם מוגבלות מרגישים לפעמים חוסר שייכות וקושי להשתלב בחיי החברה בקמפוס ולכן ניתן ורצוי להצטרף לגרעין. ניתן ליצור קשר עם הגרעין כדי לקבל הכוונה, סיוע או כדי להצטרף לגרעין. יואל אמתי נייד 052-5950132, saman.barilan@gmail.com.
 
חניה
מערכת הבקשות האינטרנטית מאפשרת בין היתר לסטודנטים עם מוגבלות להגיש בקשה לחניה במתחם האוניברסיטה באופן מהיר ובטוח. המערכת מנחה את הסטודנט צעד אחר צעד במילוי הפרטים הנדרשים. לאחר שליחת הבקשה, הסטודנט מקבל עדכון במייל אודות סטטוס הטיפול בבקשה שלו.

תאריך עדכון ההצהרה: 07/06/17

תאריך עדכון אחרון: 28/06/2020