המזכירות האקדמית

המזכירות האקדמית

ד"ר רחל לוי-דרומר, המזכיר האקדמי
 
academic.secretariat@biu.ac.il
03-5318500  
 

המזכירות האקדמית, באמצעות המזכיר האקדמי והיחידות הכפופות לה, הינו גוף המסייע לרקטור בביצוע המדיניות האקדמית.
 

לשכת המזכירות האקדמית

ליאת ברוק גונן, מרכזת הלשכה
 
חדר 11, בניין המנהלה (402)
 
academic.secretariat@mail.biu.ac.il
 
03-5318500  

הלשכה עוסקת בין השאר בנושאים הבאים:

 • ריכוז ועדות אקדמיות מטעם הסינט.
 • טיפול בהגשת תכניות לימוד חדשות לאישור המל"ג.
 • גיבוש תקנונים, נהלים, וכללים אקדמיים וטיפול בעדכונים ובשינויים.
 • טיפול באשרות כניסה לבתר-דוקטורים וחוקרים מחו"ל.
 • אישור פרסומים אקדמיים והודעות באמצעי התקשורת.
 • מעקב אחר תלמידי מחקר מקבלי מלגות אימוץ.
 • טיפול במדענים עולים בכל המסגרות וקשר עם משרד הקליטה.
 • טיפול בענייני עבירות משמעת של סטודנטים, וערעורים על החלטות ועדת משמעת.
 • הכנת דו"חות לימודים ואישורים באנגלית לסטודנטים ודו"חות לתורמים.
 • טיפול בקליטת תלמידי תיכון מצטיינים ללימודי תואר ראשון באוניברסיטה.
 • טיפול בבקשות לולת"ם מטעם חברי הסגל האקדמי.
 • נציגות האוניברסיטה מול תכנית "עתידים", "עתידים לתעשייה" ו"קדם עתידים".
 • הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט החדש, כולל כתיבת התכנים והעדכון השוטף.
 • ייעוץ למערך המגביות בעניין פרויקטים בתחום האקדמי ומתן מלגות לחיילים קרביים, עולים חדשים ועוד.
 • ייצוג האוניברסיטה מול תורמים למלגות לדוקטורנטים ומלגות אחרות.
 • דיווח ותיאום פרויקטים למען הקהילה.
תאריך עדכון אחרון: 02/09/2018