Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

אגודת תורה ומדע

אגודת תורה ומדע

אגודת "תורה ומדע", הפועלת באוניברסיטת בר-אילן משנת תשס"ה, מבקשת להשיג את המטרות הבאות:

  • לקדם שילוב המדע והטכנולוגיה עם תורת ישראל
  • להדריך אנשי מדע בנושאים הדורשים התייחסות תורנית (הלכה, מחשבה, אתיקה וכד')
  • להדריך אנשי הלכה בנושאים המנצלים את המדע, הטכנולוגיה והמתודולוגיה שלהם
  • לעודד הקשר בין אנשי תורה ומדענים
  • לסייע למסגרות חינוכיות של הנוער באחדות תורה ומדע
  • לסייע בארגון כנסים, בהוצאה לאור ובהקמת מאגרי מידע בתורה ומדע.
 
תאריך עדכון אחרון: 15/01/2018