מלגות הלוואות ופרסים

מלגות הלוואות ופרסים

French Arabic Chinese English Hebrew

מלגות הלוואות ופרסים

ראש המדור:

ד"ר אורלי פרל

   

צוות המדור:

ענת רוז'נסקי, מרכזת המדור
בתיה חסון, מזכירה בכירה
תהילה רדנר, מזכירה
ליאת באום, מזכירה

   

מיקום:

בניין (שלייפר) 304, חדר 007

   

כתובת:

הוועדות למלגות ופרסים
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן, 52900

   

טלפון:

03-5318732, 03-5318501

   

פקס:

03-7384002

   

 דוא"ל:

milgot.office@biu.ac.il

   

מענה טלפוני לשאלות ובירורים:

ימים א', ג'

11:00-9:00, 15:30-14:00

 

ימים ב', ה'

15:30-11:00

 

יום ד'

14:00-9:00

   

קבלת קהל:

ימים א', ג'

14:00-11:30

 

יום ב'

10:30-8:30

 

יום ה'

10:30-8:30

 

בימים ד', ו'

אין קבלת קהל

   

מועד הגשה:

תואר ראשון:

מאי - יולי

 

תואר שני:

ספטמבר - אוקטובר

 

תואר שלישי:

ספטמבר - אוקטובר

   

מועדים למאחרים לתואר ראשון: *

במהלך אוקטובר

   

קבלת תשובות:

תואר ראשון:

במהלך נובמבר

  תואר שני ושלישי: דצמבר - ינואר
 

מועד מאחרים:

במהלך פברואר

 
 
* סטודנטים שלא הגישו בקשה למלגה במועד עקב קבלה מאוחרת לאוניברסיטה או מכל סיבה שהיא, יוכלו לעשות זאת עד למועד המצוין לעיל. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש בקשה למלגה. המלגות לזכאים שהגישו בקשתם במועד למאחרים תהיינה בהתאם ליתרת התקציב.
 
** המידע נכתב בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 22/03/2018