מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

להלן התקנונים והטפסים של המלגות הבאות:

מלגות למגזר הערבי - מלגות הצטיינות ללימודי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית, מחזור ה', לשנים תשע"ח-תשע"ט. את הבקשה יש להגיש לפקולטה הרלוונטית על גבי הטופס, על פי ההנחיות שבתקנון, כך שתגיע ללשכת הרקטור עד ליום: 29 באוקטובר 2017.

מלגות נשיא המדינה - מלגות הנשיא למצוינות וחדשנות מדעית, לדוקטורנטים מצטיינים מכל התחומים, שעבודותיהם עוסקות ב: "ריבון, ריבונות ושלום - מתחים לאומיים, דתיים וקהילתיים בישראל והדרכים ליישובם בדרכי שלום". יש לקרוא את התקנון בעיון, למלא את הטופס, לצרף המסמכים הנדרשים.
ניתן להגיש את הבקשות באחת הדרכים הבאות:
1. במסירה ביד, בשער בית הנשיא: רח' הנשיא 3 ירושלים, במעטפה סגורה בלבד, בימים א'-ה', בין השעות 7:00-17:00 (יש לוודא החתמת המעטפה בחותמת בית הנשיא בציון תאריך קבלה, על ידי נציג המשרד המקבל את המעטפה).
2. במשלוח בדואר רשום בלבד: לפי הכתובת של בית הנשיא הנקובה לעיל. התאריך המצוין בחותמת הדואר על גבי המעטפה או על גבי המשלוח, ייחשב לתאריך הגשת המועמדות.
יש לדאוג למשלוח הבקשה מבעוד מועד. מועד אחרון להגשה: 31 באוקטובר 2017.
בנוסף, יש לשלוח עותק של המסמכים בפורמט PDF אל כתובת הדוא"ל: gila.avital@president.gov.il.

מלגת דוקטורט בטקסונומיה - מלגות לדוקטורנטים העוסקים במחקר בטקסונומיה והסיסטמטיקה, לשנה"ל תשע"ח. את הבקשה יש לשלוח, על פי הכללים הנדרשים ב"קול קורא", בדוא"ל לכתובת: iti@post.tau.ac.il. מכתבי ההמלצה יועברו על ידי הממליצים ישירות לכתובת הדוא"ל. כל זאת עד ליום: 1 בנובמבר 2017. לפרטים נוספים נא לפנות לכתובת הדוא"ל.

פולברייט - קרן חינוך ארה"ב-ישראל - מלגות למשתלמים ישראלים פוסט-ד"ר, להשתלמות פוסט-ד"ר בארה"ב, לשנה"ל תשע"ט. לבירורים ניתן לפנות לאמרי גרינברג ImriG@fulbright.org.il סנדי מטר Smattar@fulbright.org.ilפרטים נוספים והרשמה באתר הקרן. מועד פתיחת ההרשמה: 1 באוגוסט 2017. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 לדצמבר 2017.

פולברייט-קרן חינוך ארה"ב-ישראל וקרן אייסף - מענק למשתלמים פוסט-דוקטורים, אזרחים ישראלים, בכל תחומי המחקר למעט רפואה וסיעוד, המתכוונים להתחיל השתלמות פוסט-ד"ר בארה"ב בשנה"ל תשע"ט. לבירורים ניתן לפנות: אמרי גרינברג ImriG@fulbright.org.il, סנדי מטר Smattar@fulbright.org.il. פרטים נוספים באתר הקרןמועד אחרון להגשה: 1 בדצמבר 2017.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 02/10/2017