מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגות קרן מכבים - מלגות לתלמידי מחקר, יוצאי איראן, אתיופיה וקבוצות אחרות. ההרשמה למלגות תבוצע דרך אתר הקרן בלבד: www.maccabim.org. מועד אחרון להגשה: 8 בפברואר 2018.

מלגות קרן אייסף - מלגות לסטודנטים לתואר שלישי או למתעתדים לצאת להשתלמות בתר-דוקטור במוסדות הלימודי בארה"ב ואירופה, לשנה"ל תשע"ט. המלגות מיועדות לכל תחומי המחקר. פרטים נוספים וטפסי מועמדות, ניתן למצוא באתר הקרן: www.isef.org.il מועד אחרון להגשה: 27 בפברואר 2018.

פולברייט - לערביי ישראל ולישראלים ממוצא אתיופי - מלגות ללימודי תואר שני בארה"ב לסטודנטים מצטיינים, בעלי אזרחות ישראלית, המעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה אמריקאית בשנה"ל 2019/20. על המועמדים להיבחן במבחני TOEFL וכן GRE או GMAT עד המועד האחרון להגשת המועמדות. פרטים נוספים וקישור לטופס המועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן. לבירורים ניתן לפנות לרכזת התכנית: סנדי מטר, 03-5172131 שלוחה 204, או בדוא"ל: smattar@fulbright.org.il. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ 2018.

פולברייט - ללימודי תואר שני בארה"ב - מלגות לסטודנטים מצטיינים, בעלי אזרחות ישראלית, המעוניינים להתחיל את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטה אמריקאית בשנה"ל 2019/20. על המועמדים להיבחן במבחני TOEFL וכן GRE או GMAT עד המועד האחרון להגשת המועמדות. פרטים נוספים וקישור לטופס המועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן. לבירורים ניתן לפנות לרכזת התכנית: סנדי מטר, 03-5172131 שלוחה 204, או בדוא"ל: smattar@fulbright.org.il. מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ 2018.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 01/02/2018