ON
Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית - לדוקטורנטים מצטיינים שעבודותיהם עוסקות ב"ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי", מכלל תחומי המחקר, הדעת, האומנויות והטכנולוגיה, שמחקריהם נוגעים בנושאים אלה. כל הפרטים מפורטים בתקנון. יש לקרוא את התקנון בעיון, למלא את טופסי הבקשה ולצרף את המסמכים הנדרשים בהתאם להנחיות. לתשומת לב: לצורך החתמת נספח ג' יש לפנות לאגף הכספים - למר ארנון זית או למר חיים אנקונה, בניין 402, חדר 112. את הבקשה יש לשלוח בפורמט PDF לכתובת הדוא"ל: milga@president.gov.il. פרטים נוספים באתר בית הנשיאמועד אחרון להגשה: 28 ביולי 2020.

מלגות אייסף - מלגות קרן אייסף לדוקטורנטים/ות מהפריפריה החברתית-כלכלית בישראל לעידוד המצוינות האקדמית והמנהיגות החברתית, לשנה"ל תשפ"א. התכנית מיועדת לסטודנטים/ות וחוקרים/ות המתעתדים/ות ללמוד במוסדות לימוד בישראל בשנה"ל תשפ"א, בכפוף לתנאים המפורטים. פרטים נוספים וטפסי מועמדות ניתן למצוא באתר הקרןמועד אחרון להגשה: 31 ביולי 2020.

כלכלת ישראל - מלגות המיועדות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי כלכלת ישראל או תחום אחר בכלכלה שיש לו השלכות ישירות לגבי המשק הישראלי. יש להגיש את הבקשה ללשכת הרקטור, על גבי הטופס ובצירוף המסמכים על פי ההנחיות, באמצעות מזכירות הפקולטה. מועד אחרון להגשה: 30 באוגוסט 2020.

מלגות שמידט - מלגות להשתלמות פוסט-ד"ר בחו"ל לבוגרות תואר שלישי בתחומי: מתמטיקה, מדעי המחשב והנדסה. הרישום למלגה נעשה באופן עצמאי על ידי המועמדת באתר המלגה. מועמדות שהגישו בקשה למלגה - אנא עדכנו את לשכת הרקטור על כך בדוא"ל: rector.office@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 31 באוגוסט 2020.

מלגות רוטשילד - מלגות להשתלמות פוסט-ד"ר בחו"ל, בכל תחומי המחקר. מיועד לצעירים מצטיינים בעלי תואר ד"ר או בשלבי סיום הדוקטורט. את הבקשה יש להגיש על פי ההנחיות בקול קוראבאמצעות הטופס, בנוסף לטופס פנימי ולטופס קורות החיים, לגב' איריס גולדוירט במזכירות האקדמית, בדוא"ל: iris.goldwirth@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 3 בספטמבר 2020.

קרן ISF - הקרן הלאומית למדע מציעה מלגות מחיה לפוסט-ד"ר במדעי החברה, לשנה"ל תשפ"ב. ההגשה מחייבת הרשמה לתכנית ספציפית זו במערכת ISF on-line. לתשומת לב: גם אם ברשותך שם משתמש וססמה למערכת ISF, אין זה מהווה הרשמה לתכנית זו. ההרשמה לתכנית זו נסגרת בתאריך 5 ביולי 2020, בשעה 13:00. בסיום ההרשמה יתקבל מספר בקשה. לא יהיה ניתן להגיש בקשות שלא בוצעה עבורן הרשמה. הנחיות ניתן למצוא במערכת ISF on-line ובאתר הקרן.
עם זאת, ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 2 ביולי 2020.
המועד האחרון להגשת בקשה ל-ISF (לאחר אישור רשות המחקר): 19 ביולי 2020, בשעה 13:00.
בנוסף לכך, בשל התמשכות משבר הקורונה, בקרן הלאומית למדע מבקשים לעדכן כי רשאים להגיש בקשות לתכנית גם חוקרים אשר מועד אישור הגשת הדוקטורט שלהם הנו עד 3 בספטמבר 2020. לגבי מועד אישור הדוקטורט רשאים להגיש רק מי שלא עברו שנתיים מהמועד 19 ביולי 2020. האחריות על משלוח אישור על הגשת הדוקטורט לאחר המועד האחרון הוא של החוקרים עצמם. הקרן לא תשלח תזכורות או תטפל בבקשות עבורן לא נשלח האישור. את האישור יש להעביר בדואר אלקטרוני: yael@isf.org.il, עד לתאריך 3 בספטמבר 2020, עם העתק לרוברט ארנולד מרשות המחקר: robert@biu.ac.il.

חקר הציונות הדתית - המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש זרח ורהפטיג באוניברסיטת בר-אילן ומשפחתו של יצחק מאיר - מדינאי ויוצר ציוני-דתי, מחנך ודיפלומט, סופר ומחזאי - מציעים בזאת מלגה בגובה של מלגת נשיא למי שיכתוב דוקטורט על גישתו המדינית, החינוכית ו/או הספרותית של יצחקר מאיר, אשר דמותו מבטאת את התמורות והפרופיל האידיאולוגי של הציונות הדתית. המלגה מוצעת לתלמידי תואר שלישי במחלקות מדעי המדינה, מחשבת ישראל, תולדות ישראל וספרות עם ישראל ועוד. את עבודת הדוקטורט ינחה פרופ' דב שוורץ. המעוניינים יפנו למרכזת המכון לאה שפירא, בטלפון: 03-5344447, או לפרופ' דב שוורץ, בדואר אלקטרוני: dov.schwartz@biu.ac.il.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-7384070, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 12/07/2020

O