מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:
 

פיתוח משק האנרגיה ומשאבי הטבע בישראל - מלגות מטעם משרד האנרגיה ללימודי בתר-דוקטורט בתחומים החיוניים לפיתוח משק האנרגיה ומשאבי הטבע בישראל במוסדות מחקר מובילים בחו"ל. פרטים נוספים באתר משרד האנרגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 17.6.2018.

מלגות לנשים בתחומי הנדסה ומדעים מדויקים - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה ללימודי תואר שני בתחומי הנדסה ומדעים מדויקים, עבור תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן בתואר הראשון. פרטים נוספים באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 1.7.2018.

מלגות ע"ש יובל נאמן - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט, לשנת 2018. פרטים נוספים באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 2.7.2018.

מלגות ע"ש אילן רמון - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט, לשנת 2018. פרטים נוספים באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 3.7.2018.

החזרת מדענים לישראל ע"ש יצחק שמיר - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה למשתלמים לפוסט-דוקטורט, לשנת 2018. פרטים נוספים באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 10.7.2018.

מלגות לבני מיעוטים ע"ש צבי ינאי - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים, תלמידים לתואר שלישי ומשתלמים לפוסט-דוקטורט, לשנת 2018. פרטים נוספים באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 12.7.2018.

מלגות מכון שטראוס - מלגות מטעם מכון שטראוס, לשנת 2018. פרטים נוספים והנחיות להגשה ב"קול קורא". ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 12.7.2018.

מלגות ליוצאי אתיופיה ע"ש מנחם בגין - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה ליוצאי אתיופיה, תלמידים לתואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט, לשנה"ל תשע"ט. בנוסף להגשה במייל יש להגיש עותקים קשיחים. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 15.7.2018.

מלגות לנשים המתגוררות בפריפריה ע"ש יצחק נבון - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה לתלמידות לתואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט, לשנת 2018, המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית. בנוסף להגשה במייל יש להגיש עותקים קשיחים. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 15.7.2018.

מלגות תואר שני ליוצאי אתיופיה ע"ש מנחם בגין - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה ללימודים לתואר שני, לסטודנטים יוצאי אתיופיה הנמצאים בשנה האחרונה ללימודיהם בתואר ראשון ואשר מבצעים פרויקט מחקרי או סמינר. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 17.7.2018.

המגזר העסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה ללימודים לקידום נשים במגזר העסקי, לתלמידות תואר שני ותואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט, לשנה"ל תשע"ט. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 22.7.2018.

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי ע"ש זאב ז'בוטינסקי - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה בתחום המדע היישומי וההנדסי לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי, לשנת 2018. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 13.8.2018.

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי ע"ש שולמית אלוני - מלגות מטעם משרד המדע והטכנולוגיה בתחום המדע היישומי וההנדסי לתלמידות המסלול הישיר לתואר שלישי, לשנת 2018. לפרטים והנחיות להגשה באתר משרד המדע והטכנולוגיה. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר, לשם כך יש לפנות מבעוד מועד ליפעת בכור, בדואר אלקטרוני: yifat.becor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 15.8.2018.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' סוניה דורי - מרכזת מדענים עולים במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: sonia.dory@biu.ac.il.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 23/05/2018