מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מכון וולטר ליבך - מענק על עבודות תזה או דוקטורט הנכתבות בתחום החינוך לדו-קיום יהודי-ערבי בחברה הישראלית. את הבקשה יש להגיש על פי ההנחיות ב"קול קורא", לכתובת: מכון וולטר ליבך לחינוך לדו-קיום יהודי-ערבי, בניין נפתלי, קומה 5, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב, מיקוד: 6997801. דואר אלקטרוני: lebach.tau@gmail.com. מועד אחרון להגשה: 1 בפברואר 2019.

קול קורא לקיום מחקר אקדמי בנושא הימורים - קול קורא לקיום מחקר אקדמי בתמיכת מפעל הפיס בנושא הימורים, הבנת בעיית ההימורים והשפעותיה החברתיות, לשנים 2019-2018. פרטים נוספים וטופס הרשמה מקוון באתר הקרן. מועד אחרון להגשת הצעה באמצעות הטופס המקוון: 15 בפברואר 2019 בשעה 13:00.

מלגת אייסף - המלגה מיועדת לסטודנטים וחוקרים המתעתדים ללמוד לתואר דוקטור ובתר-דוקטור במוסדות הלימוד בארה"ב ובאירופה בשנה"ל תש"פ (2019-2020), ובכפוף לתנאים המפורטים ב"קול קורא". פרטים נוספים וטופס בקשה מקוון ניתן למצוא באתר הקרן. מועד אחרון להגשה: 28 בפברואר 2019.

מרכז וולקני - אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני, מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומתמחי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שב"קול קורא". ניתן להגיש מועמדות למספר קרנות בהתאם לתחומים המפורטים, אבל ניתן לזכות רק באחת מהן. לקבלת טופסי הרשמה והנחיות להגשת הבקשה יש לפנות בהקדם לגב' רות מילצ'ן - מזכיר האגודה, בדואר אלקטרוני: aguda@volcani.agri.gov.il. מועד אחרון להגשה: 28 בפברואר 2019.

המכון הישראלי לדמוקרטיה - מלגות לתכנית מחקר בנושא "זכויות האדם והיהדות". המלגות מיועדות לתלמידי מחקר לתואר שלישי בתחילת דרכם, העוסקים במדעי האדם, ובפרט מתחום מדעי הרוח, החברה, המשפטים והיהדות, בתנאי שעיסוקם המחקרי מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב - דת, תרבות ולאום - ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו - משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה. פרטים נוספים והנחיות להגשה ב"קול קורא". להרשמה באתר המכון הישראלי לדמוקרטיהמועד אחרון להגשה: 2 באפריל 2019.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' סוניה דורי - מרכזת מדענים עולים במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: sonia.dory@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 08/01/2019