מכתב פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

מכתב פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

האוניברסיטה פותחת את שעריה בפניכם בשמחה לקראת שנת הלימודים תשע"ט. אנו מאחלים לכם בריאות טובה ושנת לימודים מוצלחת, מהנה ופורייה.

אוניברסיטת בר-אילן מקפידה על ערכים של כבוד הזולת, יושרה אישית, אמינות אקדמית וטוהר בחינות, ורואה בהם ערכים מרכזיים לקיומה של חברה מתוקנת. אי לכך, ברצוננו להדגיש חלק מהתקנות האקדמיות המבוססות על ערכים מרכזיים אלה:

אין לנהוג בכל צורה של אלימות, פיזית או מילולית, כלפיי כל סטודנטית או סטודנט או כלפיי מי מעובדי האוניברסיטה, הן מהסגל האקדמי, הן מהסגל המנהלי, והן מנותני השירות השונים. הטרדות מיניות תטופלנה בחומרה.

בכל עבודה המוגשת במסגרת הלימודים באוניברסיטה, יש להקפיד על מקוריות העבודה ועל ביצוע עצמאי של העבודה. אין להגיש עבודה מועתקת, אפילו בחלקה, ממקור אחר, כולל מהאינטרנט. אין להגיש עבודות קנויות או עבודות שנכתבו בעבורכם על ידי גורם שלישי, ואין למכור עבודות. במקרה של ציטוט ממקורות אחרים יש להקפיד על כללי הציטוט הנכונים כפי שלמדתם/תלמדו. החל מסמסטר זה האוניברסיטה תשתמש באמצעים טכנולוגיים לזיהוי עבודות שאינן מקוריות.

יש להקפיד הקפדה יתרה על טוהר הבחינות. הקפדה זאת כוללת ציות מוחלט להוראות הבחינה בהתאם להנחיות המרצים והמשגיחים בבחינה. אין להכניס לבחינה חומר עזר מעבר למה שהותר במפורש על ידי המרצה בקורס. כל ניסיון העתקה הוא בבחינת גניבת דעת ופגיעה ביושרה האישית. אנא זכרו, המשגיחים עושים את עבודתם נאמנה. צייתו להוראותיהם, כבדו אותם ושתפו איתם פעולה.

במהלך הבחינה, אין להחזיק ברשותכם, או בהישג ידכם, מכשיר טלפון נייד (גם אם הוא כבוי), או כל מכשיר אלקטרוני חכם אחר (כגון שעון חכם). אנא הקפידו על הוראה זאת ותמנעו מאי-נעימות. החל מתקופת הבחינות הקרובה תעשה האוניברסיטה שימוש באמצעים אלקטרוניים לגילוי מכשירים אלקטרוניים אסורים בבחינה. ועדת המשמעת לא תקבל טענה של שכחה ותום לב
במקרה שיימצא ברשותכם מכשיר טלפון נייד, או כל מכשיר אלקטרוני אסור. בכוונת הוועדה לאמץ את הוראת סנט האוניברסיטה ככתבה וכלשונה, והקורס יפסל ללא כל דיון.

היציאה לשירותים במהלך הבחינה מותרת בהתאם לנהלים, ובליווי של המשגיח/ה. לצערנו, היו מקרים של סטודנטים שניצלו את היציאה לשירותים לשימוש במכשיר סלולרי או בחומר שהוכן מראש. ועדת המשמעת רואה בחומרה תופעה זו ודנה מקרים אלה בחומרה יתרה.

ככלל, עבירות משמעת נדונות בוועדת המשמעת של האוניברסיטה, שתפקידה לדון בתלונות כנגד סטודנטים שעברו עברות משמעת. ועדת המשמעת פועלת על פי התקנון.

כמפורט בתקנון, אם הגיעה הוועדה בדיוניה למסקנה שאכן נעברה עבירת משמעת, היא מוסמכת להטיל על הסטודנט המורשע עונשים שונים, עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה. ניתן להתרשם מהחלטות הוועדה בשנה החולפת.

אנא עשו כל מאמץ להימנע מאי-הנעימות שבהגעה לדיון בפני ועדת המשמעת.
השמירה על כבודכם ועל כבוד זולתכם היא חובתכם ובאחריותכם.

יהי רצון שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שלום ושלווה, שנת ברכה והצלחה.

המזכירות האקדמית

תאריך עדכון אחרון: 26/02/2019