התכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית

התכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית

למה ללמוד רגולציה ומדיניות סביבתית?

הנושאים הסביבתיים הקשורים למדעי כדור הארץ עומדים במרכז סדר היום הציבורי העולמי, וזהו אחד התחומים המובילים כיום בעולם המחקר. אנו חיים בעולם משתנה, עם פיתוח תעשייתי מואץ ושינויים סביבתיים,  המשפיעים על הדמוגרפיה, הכלכלה ועל הטבע והחי.

בישראל, האתגרים הסביבתיים של השנים האחרונות קיבלו חשיפה ציבורית רבה: פרשת מיכל האמוניה, הפרסומים אודות התחלואה העודפת בסרטן בחיפה ועוד. הציבור הישראלי מעורב בנושאים אלו, ובמקרים רבים אף מוביל את המאבק ודורש את התערבותם של הגורמים הרגולטוריים, שכן נושאים אלה נוגעים בנפשו של כל אזרח. כתוצאה מהשינויים המשמעותיים במשאבי הסביבה יש צורך במומחים בעלי רקע רב-תחומי עם הבנה מקצועית של התהליכים הצפויים להתרחש בעתיד הקרוב.

למה ללמוד רגולציה ומדיניות סביבתית בבר-אילן?

התוכנית הרב-תחומית ברגולציה ומדיניות סביבתית בבר-אילן, היחידה מסוגה בישראל, תחשוף את הסטודנטים לתיאוריות שונות בתחום הרגולציה הסביבתית תוך הענקת כלים לביצוע מחקר בתחום. התכנית מכשירה את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית, במגזר הציבורי והפרטי ובתחומים הנושקים לו כגון אכיפה, בריאות ציבור, תכנון ושלטון מקומי. חקר הרגולציה מחייב גישה בין-תחומית המאפשרת שימוש בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים שונים. התכנית בבר-אילן מאפשרת לסטודנטים ללמוד באופן שיטתי את נושא הרגולציה, תוך דיון בתאוריות כלליות של רגולציה וביישומן הספציפי לתחום הסביבתי. בשנים האחרונות, התחום הסביבתי הוא אחד התחומים שבו השימוש בכלים רגולטורים חדשניים רווח במיוחד.

בזכות ההיצע המגוון של מסלולים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים

מסלולי התואר ברגולציה ומדיניות סביבתית בבר-אילן כוללים קורסים מהפקולטה למשפטים, המחלקה לגאוגרפיה ולימודי הסביבה, והפקולטה למדעי החיים. התוכנית הייחודית מציעה מגוון רחב של מסלולים לתואר ראשון ואף לתארים מתקדמים: תואר ראשון במשפטים במשולב עם תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית, תואר ראשון בגאוגרפיה וסביבה, דו ראשי מובנה מדעי החיים-גיאוגרפיה. תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית, תואר שני במדעי כדור הארץ, תואר שני בקיימות וסביבה (בשיתוף עם מכון וולקני- ביולוגיה סביבתית).  ניתן ללמוד לתואר זה במשולב עם תואר ראשון במשפטים – שילוב שקיים רק באוניברסיטת בר-אילן. בפקולטה למשפטים פועלת גם הקליניקה לרגולציה סביבתית המקיימת שיתוף פעולה מחקרי ומעשי הדוק עם התכנית.

בגלל אופקי הקריירה הרבים הפתוחים בפני בוגרי התוכנית

התכנית מכשירה את הסטודנטים לעבודה מעשית בתחום הרגולציה הסביבתית במגזר הציבורי והפרטי וכן בתחומים המשיקים לו כגון אכיפה, בריאות הציבור, תכנון ושלטון מקומי ואחריות תאגידית. התואר פותח אפיקים תעסוקתיים רבים, החל ממשרות ברשויות כגון רשות המים, רשויות מקומיות או משרדי ממשלה וכלה בתעשייה בתחומים כגון אחריות תאגידית או ייעוץ רגולטורי.

בגלל האפשרות לחקור את השפעת האנושות על הסביבה

אחת ממטרות התוכנית היא לפתוח צוהר אל מדעי הסביבה בעולם ולנתח את ההשפעה חסרת התקדים של האדם על כדור הארץ, תוך התמקדות בבעיות הסביבתיות המיוחדות לישראל מנקודות מבט שונות. התוכנית כוללת שילוב של לימודי ליבה במקצועת הביולוגיה, אקולוגיה ימית ויבשתית, גיאולוגיה, מדעי האקלים, וקורסים יעודים וסיורים מורחבים אשר יהוו חלק אינטגרלי וחשוב במהלך הלימודים. הסטודנטים משתלבים במהלך הלימודים בפרוייקטים מגוונים בתחומי הסביבה, בשילוב עם גופים ציבורים ופרטים כגון משרדי ממשלה, מוסדות ציבור ואכיפה וכן עם מגוון רחב של אנשים מהתעשייה הירוקה וארגוני סביבה.

בזכות היכולת לרכוש ניסיון מעשי

בשנים האחרונות תחומי מחקר רבים מקדישים את כל מרצם למיפוי הנזקים שהאדם גרם לסביבה וכן על ההשלכות של נזקים אלה על בני האדם ועל הטבע. המודעות ההולכת וגוברת לבעיות אלו מובילה את החוקרים לחפש פתרונות מגוונים. למשל, תחום החקלאות, אשר נתן את ידו לנזקים בלתי מבוטלים לסביבה, בא כיום לתקן את מעשיו ולמצוא שיטות שיאפשרו לו להמשיך ולפעול תוך מזעור נזקים קיימים ועתידיים. במהלך התוכנית הסטודנטים לומדים על המרכיבים השונים של החקלאות המודרנית ועל השפעותיהם על הקיימות ועל שמירת הסביבה.

תלמידי המחקר מבצעים את המחקר בפועל במעבדות המחקר של המכון הוולקני וכפופים אקדמית לבר אילן. הסטודנטים לומדים את הקורסים הנדרשים בפקולטה למדעי החיים בבר אילן על פי תוכנית הלימודים הכוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים ובסופה הסטודנטים מגישים את התיזה. 

למידע נוסף על הלימודים בתוכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית: https://law.biu.ac.il/study_programs

תאריך עדכון אחרון: 17/12/2018