Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תוכניות ומגמות מיוחדות לתואר שני

תוכניות ומגמות מיוחדות לתואר שני

מדעי החברה ומשפטים 

טכנולוגיות מידע גאוגרפיות
טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות
 

 

מנהל עסקים למנהלים - Executive MBA
מינהל עסקים למנהלים Exceutive MBA

ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים
ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
 

 


כלכלת עסקים
 

מדעי הזקנה – גרונטולוגיה
גרונטולוגיה: מדעי הזקנה
 
  משפטים
לימודי משפט (MA) ללא משפטנים
 
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגמת ייעוץ ארגוני 
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגמת ייעוץ ארגוני
 
  גיאוגרפיה ולימודי סביבה במגמת שימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות
גיאוגרפיה ולימודי סביבה במגמת שימור ופיתוח  נוף ונכסי תרבות
 
חינוך מיוחד - מוגבלות שכלית או אוטיזם
חינוך מיוחד - אוטיזם
 
  הוראת המדעים
חינוך מדעי טכנולוגי
 
מוגבלות שכלית
חינוך מיוחד - מוגבלות שכלית
  מנהיגות וניהול מערכות חינוך
מנהיגות וניהול מערכות חינוך
 
ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות
ניהול ופיתוח מערכות חינוך בלתי פורמליות 
 
  מדעי הלמידה וההוראה
מדעי הלמידה וההוראה
חינוך מיוחד
חינוך מיוחד
 
תואר שני ושלישי בהתפתחות הילד
 
מדעי המדינה
ממשל ומדיניות ציבורית
 
  רגולציה ומדיניות סביבתית
רגולציה ומדיניות סביבתית
 
צבא, ביטחון ומודיעין
מדעי המדינה במגמת אסטרטגיה, מודיעין ובטחון לאומי
 
  מדעי כדור הארץ והסביבה
מדעי כדור הארץ והסביבה
 
MBA במנהל עסקים
מינהל עסקים (MBA)
  תקשורת פוליטית
מדעי המדינה במגמת תקשורת פוליטית
 
 
 
 
תאריך עדכון אחרון: 25/06/2020

הצעד הראשון ללימודים בבר-אילן

*
*
*
*
לימודים לתואר*
מה היית רוצה ללמוד?
*
הקלד את הקוד שבתמונה

CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
קוד:

הרשמה לתואר שני >>

לכל התוכניות לתואר שני