תקווה ישראלית בבר-אילן: שותפות בשיח יוצר עתיד

תקווה ישראלית בבר-אילן: שותפות בשיח יוצר עתיד

סטודנטים בקמפוס

"תקווה ישראלית באקדמיה" מבקשת ליצור מפגשים ושיח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית מתוך כבוד וסובלנות, במטרה להביא לשינוי מהותי בחברה. "תקווה ישראלית" בבר-אילן היא חלק מתוכנית ארצית המאגדת את מכלול פעילות בית הנשיא בנושא "הסדר הישראלי החדש" המתפרס על כל תחומי החברה והמשק: ספורט, חינוך, שוק העבודה, תקשורת, מנהיגות ואקדמיה. 

מטרת התכנית היא ליצור אקדמיה מגוונת הנותנת ביטוי לקבוצות שונות בחברה הישראלית ומקדמת את השותפות ביניהם. התכנית שואפת ליצור אתכם ועבורכם סביבה לימודית מכבדת ורגישה במרחב המוסדי, במרחב האקדמי הווירטואלי, בין חבריכם לספסל הלימודים, בצוות ההוראה, בתוכניות הלימודים ובמעבר לשוק העבודה. 

המסגרת האקדמית מהווה מרחב חברתי ותרבותי אליו מתנקזות קבוצות מגוונות בחברה הישראלית: חילוניים, דתיים לאומיים, חרדים, ערבים, עולים חדשים, תושבי המרכז והפריפריה. צומת מפגש זה, מהווה הזדמנות להיכרות ושיח מחודש על בסיס של כבוד, סובלנות ושיתוף מתוך מגמה לייצר תשתיות בהוויה ובעשייה של החברה הישראלית שכל חלקיה שותפים לה בהרגשה, בחזון ובעשייה. 

אוניברסיטת בר-אילן מקדמת דיאלוג בין המורשת היהודית לבין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים. ברוח זו אנו חותרים ליצירת אווירה אקדמית וחברתית בתוך הקמפוס שתעצים את משקלן של קבוצות תרבותיות שונות בחברה הישראלית ואת קולן הייחודי, כחלק מפסיפס מגוון ועשיר. בדור האחרון שינתה אוניברסיטת בר-אילן את פניה והפכה להיות פלורליסטית יותר ורב תרבותית בהרכב אוכלוסייתה. קהלים חילונים, מסורתיים, עולים חדשים, ערבים, חרדים הופכים לבולטים בנוף האוניברסיטאי. 

אנחנו מזמינים את קהילת האוניברסיטה – סטודנטים, מרצים, אנשי מנהלה ואחרים, להיות שותפים לתוכנית.

ד"ר ליאת פרידגוט נצר, הממונה על "תקווה ישראלית" באוניברסיטת בר-אילן: Liatne1@gmail.com
ד"ר משה הלינגר, יו"ר וועדת ההיגוי של "תקווה ישראלית" באוניברסיטה: moshe.hellinger@gmail.com

כל אחד מאתנו בא ממקום שונה, כולנו בחרנו ללמוד כאן, בבר-אילן. יחד נהפוך את הסביבה האקדמית למקום נעים לכל אחד מאתנו ולכולנו יחד. כולנו חלק מפספס ישראלי אחד. 

תאריך עדכון אחרון: 28/08/2017