Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תקווה ישראלית בבר-אילן: שותפות בשיח יוצר עתיד

תקווה ישראלית בבר-אילן: שותפות בשיח יוצר עתיד

סטודנטים בקמפוס

"תקווה ישראלית באקדמיה" מבקשת ליצור מפגשים ושיח בין קבוצות שונות בחברה הישראלית מתוך כבוד וסובלנות, במטרה להביא לשינוי מהותי בחברה. "תקווה ישראלית" בבר-אילן היא חלק מתוכנית ארצית המאגדת את מכלול פעילות בית הנשיא בנושא "הסדר הישראלי החדש" המתפרס על כל תחומי החברה והמשק: ספורט, חינוך, שוק העבודה, תקשורת, מנהיגות ואקדמיה. עוד >>

ליצירת קשר:

 ד"ר ליאת פרידגוט-נצר, ממונה מוסדית תקווה ישראלית באקדמיה liatne1@gmail.com

מכתב לחברי הסגל  תשפ"א

חזון, יעדים ופעילויות

ועדת ההיגוי

פעילויות ותכניות

חזון, יעדים ופעילויות

ועדת ההיגוי פעילויות ותכניות
 
תאריך עדכון אחרון: 20/10/2020

תקווה ישראלית בבר-אילן