Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תכנית Israel Experience

תכנית Israel Experience

תכנית "Israel Experience" מיועדת לסטודנטים המגיעים ארצה לשנת לימודים אחת, או לסמסטר אחד, לפני תחילת לימודיהם בחו"ל, או כחלק מלימודיהם האקדמיים באוניברסיטאות שם. התכנית היא ייחודית, בשפה האנגלית, ומשלבת בשעות הבוקר לימודי יהדות במסגרת המדרשה לנשים או במכון הגבוה לתורה, ובשעות אחה"צ לימודי אולפן עברית ולימודים כלליים בשפה האנגלית.

בתכנית פעילות חברתית עניפה, כגון: טיולים, הרצאות, סופי שבוע וכו', להכרת הארץ, המסורת היהודית וחיזוק הקשר למולדת.

תכנית זו מקנה קרדיט אקדמי, המוכר על ידי מרבית האוניברסיטאות בצפון אמריקה וקנדה.

תאריך עדכון אחרון: 17/01/2016