Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

פרשת דברים

פרשת דברים

מינוי שופטים עירוב פרשיות – יצחק ברנד
ספר דברים הוא "משנה תורה", גם משום שיש בו חזרות על פרשיות שהתורה עסקה בהן זה מכבר. .הראשונה שבהן היא פרשת מינוי השופטים.
לפרשה


אל מול גלעד יוסף סוגר מעגל – דרור גבעון
כהקדמה לצוואתו בספר דברים, משה בוחר לציין כמה אירועי שיא בסיפור קורות עם ישראל. בסיומה של ההקדמה משה מפרט את גבולות נחלתם של השבטים שבחרו להתנחל בעבר הירדן המזרחי.
מתוך כל המשפחות שעתידות להתנחל שם, משה מתאר את הנחלה של שתי משפחות בלבד, משפחת מכיר ומשפחת יאיר. יתרה מכך, בתוך התיאור ההיסטורי והגיאוגרפי, משה בוחר לקחת אתנחתא ספרותית, ומספר לנו על משמעות השם חוות יאיר, שנקראו על שם המשפחה שהתיישבה במקום.
לפרשה


"כי המשפט לא-להים הוא"; בעיית המשפט ויחסה לחורבן - שובל שפט
הפטרת 'חזון ישעיהו', הנקראת בקרב רוב קהילות ישראל בשבת שלפני תשעה באב, מדגישה את חשיבות המשפט לחיים החברתיים התקינים של עם ישראל על אדמתו, ואת הצורך בתיקון המשפט כבסיס לשיקום הלאומי של ממלכת יהודה. עוד


מבנה התורה ומטרתה לפי רמב"ן בהקדמותיו לספרי התורה - יהונתן יעקבס
השבת אנו מתחילים את קריאת החומש האחרון בחמשת החומשים – ספר דברים. תחילת  חומש היא הזדמנות לדיון בשאלה על היחסים שבין החומשים השונים. מתברר שפרשנינו הראשונים כגון רש"י, רשב"ם, ר"י בכור שור ורד"ק לא הקדישו תשומת לב ליחס שבין החומשים השונים ולהבדלים שביניהם, ודומה שרמב"ן הוא הפרשן הראשון הדן בהרחבה ובאריכות בסדר ספרי התורה וביחסים אלו. עוד


'סיפורים כפולים' בפירושי ר' יוסף בכור שור לתורה - פרופ' יהונתן יעקבס
ר' יוסף בכור שור (ריב"ש) הוא מפרשני המקרא החשובים ביותר. הוא חי בצפון צרפת בין השנים 1130–1200 בערך, היה תלמידם של רשב"ם ושל ר' יעקב תם, והשתייך לאסכולת הפשט הצפון-צרפתית שנוסדה על ידי רש"י. עוד


על קפקא ובר קפקא - הרב עמיהוד סלומון
חז"ל מפרטים את האירועים שהובילו לחורבנות ולאסונות בתקופת בית המקדש השני ולאחריו. לפנינו הפתיחה ל"אגדות החורבן" במסכת גיטין. עוד


עבדי אשור או עבדי ה'? – הפטרת "חזון" - ד"ר שון-זליג אסטר
מפתיע שההפטרה שנבחרה לשבת שלפני תשעה באב אינה עוסקת בחורבנה של ירושלים. אדרבה, היא עוסקת במצבה של ירושלים אחרי מאורע שהנביא ראה בו את תשועת ירושלים: מסע סנחריב נגד יהודה בתקופת מלכותו של חזקיהו (701 לפנה''ס). עוד


"לִרְאוֹת בְּטוֹבַת בְּחִירֶיךָ" – רעיון הבחירה בספר דברים – בנימין סלנט
אחד המאפיינים של ספר דברים הוא עניין הבחירה. כמה רעיונות יסוד של הספר קשורים לכך, והם: בחירת ה' בעמו ישראל, המקום אשר יבחר ה', ועקרון הבחירה החופשית. עוד


הסיבה לחורבן בתי המקדש לפי חז"ל ולפי יוסף בן מתתיהו – פרופ' מיכאל אביעוז
ימי בין הַמְּצָרִים הם גורם מזמֵן לעסוק בסיבות החורבן של שני בתי המקדש. חז"ל הבחינו בין הסיבות לחורבן בית ראשון לבין אלו של בית שני: בית ראשון חרב בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה (תוספתא מנחות, יג כב). לעומת זאת, בית שני חרב בגלל שנאת חינם. כיצד ראה את הדברים יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון והפרשן היהודי, אשר חי במאה הראשונה לספירה? עוד


דמותו של השופט הישראלי בכתביו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל  - צבי וייצמן
בראשית ימיה של המדינה החלו רבניה וראשיה לדון באופיו של המשפט שיחול בארץ עם חזרת בניה אליה. בשנת 1939 התמנה הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל כרב הראשי לישראל לצדו של הרב י"א הרצוג. יחדיו הם גם טוו חזון משותף שעיקרו הנחלת המשפט העברי כמשפטה של המדינה היהודית. חלומם של הרבנים הראשיים התנפץ אל מול גלי המציאות, אך התחושה היא כי בשנים האחרונות נעשה שימוש הולך וגובר במקורות הדין העברי הן בפסיקת בתי המשפט הן בחקיקה. עוד 


הגדרת הארץ באמצעות אזורים טופוגרפיים - פרופ' יואל אליצור
הכתוב מונה בפרשתנו אזורים טופוגרפיים המרכיבים יחד את מפת ארץ ישראל כולה. בספר יהושע באה השיטה הזאת עוד שבע פעמים, ואפשר לומר שזו היא צורת חשיבה אופיינית לספר יהושע. עוד


שלוש דרישות ומענה אחד - יונה בר מעוז
בפרשת המרגלים, התורה מבקשת להסתיר את חרפת העם, אך משה, שמטרתו להוכיח את בני ישראל כדי שישפרו את התנהגותם בעתיד, חושף את האמת המרה. מכאן משמע שה' הסכים לדרישה שמלכתחילה יש בה פגם אמוני נסתר, והשתלשלות הדברים הוכיחה את קיום הפגם הזה. עוד


נחלת חצי שבט המנשה - ד"ר יאיר ברקאי
לפי המסופר בספר במד'(לב:א-ב), הפנייה למשה לנחלה בעבר הירדן המזרחי הייתה מצד שבט ראובן ושבט גד. הכתוב אינו מציין שהייתה פנייה כזאת גם משבט מנשה, ובכל זאת נאמר בהמשך הפרק (לג): "וַיִּתֵּן לָהֶם מֹשֶׁה לִבְנֵי גָד וְלִבְנֵי רְאוּבֵן וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה בֶן יוֹסֵף אֶת מַמְלֶכֶת סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי וְאֶת מַמְלֶכֶת עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן הָאָרֶץ לְעָרֶיהָ בִּגְבֻלֹת עָרֵי הָאָרֶץ סָבִיב". מדוע צורפו אפוא בני חצי שבט מנשה לנחלות של עבר הירדן המזרחי אף שלא פנו למשה שינחילם שם? עוד


חכמים בתורה, ונבונים בחכמות אחרות - הרב יהודה זולדן
משה רבנו פונה לעם לבחור את השופטים והדיינים. הוא הדגיש שהדיינים יהיו חכמים בתורה ונבונים – מבינים דבר מתוך דבר (רש"י שם). הרמב"ם (הל' סנהדרין ב, א) פירש את תכונת ה"נבונים" באופן אחר. עוד

 

לכל פרשיות דברים

תאריך עדכון אחרון: 21/10/2020