פרשת מקץ

פרשת מקץ

על תרגום השבעים: לקראת ח' בטבת - משה צפור 

הידיעה על יום ח' בטבת, שבו 'נכתבה התורה' ליוונית, מוכרת מן המהדורות הרווחות של פרק בתרא ('מאמר אחרון') למגילת תענית. הפרק מספר על ימים בשנה שבהם קרו אסונות ודברים קשים, ואינו חלק ממגילת תענית, שהיא קדומה (נזכרת בתלמוד בבבלי), ומונה ימים שבהם אין סופדים ו/או אין מתענים. וכך מספר פרק בתרא (על פי נוסח זה): "בשמונה בטבת נכתבה התורה בלשון יוונית, והחושך בא לעולם שלושה ימים". עוד

 

"וְהַבּוֹר רֵק אֵין בּוֹ מָֽיִם" הקשר שבין חנוכה למדרש על בורו של יוסף - אליעזר דניאל יסלזון

הקריאה של סיפורי יוסף בפרשיות השבוע הסמוכות לחג החנוכה הביאה ליצירת הקשרים מדרשיים ביניהם. הבעיה היא שההקשרים נמסרו ללא פשרם. להלן ננסה לבחון את הקשר הרעיוני שבין מדרש על בורו של יוסף לחנוכה. המדרש הזה נשזר במסכת שבת בתוך הלכות נר חנוכה, לכאורה ללא כל קשר ענייני ביניהם. עוד

 

על פותרי החלומות המקראיים - יוסף ודניאל - ד"ר נעמה גולן
פרשתנו נפתחת בסיפור על צמד חלומות שפרעה חולם על פרות ושיבולים, חלומות אשר מסעירים את רוחו של המלך, וכשהוא מתעורר בבוקר מסופר עליו. עוד

 

האם יתכן "חלום בלא דברים בטלים"? עמדותיהם החלוקות של רש"י ורמב"ן – פרופ' חננאל מאק
פירושיו של רמבן לסיפורי החלומות של יוסף ופרעה, כפירושיו לכלל התורה, מכילים גם מחלוקות פרשניות בינו לבין רשי, כפי שכתב רמב"ן בהקדמת פירושו לתורה. עוד

 

חידות וחידודים לחנוכה מבית מדרשו של בעל "תרומת הדשן" – פרופ' יובל רויכמן
תור הזהב בספרד זיכה אותנו בחידות ובחידודי לשון מפרי עטם של הראב"ע, ריה"ל, אלחריזי, טודרוס אבולעפיא ורבים רבים אחרים. דומה היה כי מורשת זו לא זכתה להד ראוי באשכנז, ודאי שלא בשלהי ימי הביניים, לאחר המגפה השחורה והפרעות שבאו בעקבותיה. עוד

 

חלומות יוסף: מחלומות הנפש לחלומות נבואיים – ד"ר חגי משגב
מצרים העתיקה נודעה בחרטומיה ובפותרי החלומות שלה, ומלכי מצרים, הפרעונים, עשו באלה שימוש רב. סיפורים לא מעטים השתמרו לנו בארכיונים המצריים, ובהם חלומות ופתרונותיהם, וגם ספרי פתרונות לסוגי חלומות שונים. עוד

 

מבירא עמיקתא למשביר על כל ארץ מצרים - עו"ד אברהם סופר
בפרשת מקץ חלה תפנית משמעותית באורחות חייו של יוסף: מאח נרדף, מבודד ועזוב, הוא עולה בבת אחת לגדולה, ומנהיג בפועל את האימפריה המצרית באותם ימים. ראוי לעקוב אחר אורחותיו של יוסף מראשיתן, ולבחון כיצד ראה את הנולד עוד מתחילת ההתרחשויות, ופעל בהתאם. עוד

 

יעקב ויוסף - על פינוק הורי ועל ערכים - פרופ' מירי פאוסט
בפרשת מקץ בולטת מאד נטייתו של יוסף, המופיעה שוב ושוב גם בפרשות נוספות, להזכיר את א-לוהים כמי שעומד לנגדו תמיד ומכוון את דרכו הערכית והמוסרית. התנהלות זו מהווה רכיב כה מרכזי באישיותו, עד כי היא מושכת את תשומת הלב של כל מי שבא במגע עמו, ומעלה את השאלה המסקרנת על מקורות ההשראה שלה. עוד

 

החלום בהלכה ובמחשבת ישראל - הרב ירון מושקוביץ
פרשות וישב-מקץ קשורות זו בזו ע"י חלומות. אפשר לומר כי פרק חייו הראשון של יוסף קשור בקשר הדוק בחלומות. החלומות מערערים את יחסיו עם האחים, ובגללם הוא מכונה על ידם "בַּעַל הַחֲלֹמוֹת הַלָּזֶה" (בר' לז:יט), אך החלום גם מעלהו לגדולה; על ידי פתרון חלום פרעה הוא מכונה על ידי האחרון "אִישׁ אֲשֶׁר רוּחַ אֱ-לֹהִים בּוֹ" (שם מא:לח), ביטוי העומד בניגוד מוחלט לכינוי האחים. שאלה עקרונית היא מהו ערכו של חלום ומהו יחסם של חז"ל אליו, ובפרשתנו – כיצד הבין יוסף את חלום פרעה? עוד

 

הבוכה הגדול - ד"ר יעל צוהר
במחזור סיפורי יוסף ואחָיו מתוארים רגשות קשים וקיצוניים מצד אחי יוסף, אשר הגיעו למצרים ונקלעו לפגישה עם איש מצרי רם דרג, הטופל עליהם האשמות חמורות עד כדי איום על חייהם. הם מלאי רגשות אשמה, חרדות ומתחים אשר לא יפוגו עד סוף ספר בראשית. מולם עומד אחיהם יוסף, שעובר גם הוא חוויה עמוקה של מפגש עם עצמו ועם משפחתו. והנה, אחד המוטיבים העוברים כחוט השָׁני בכל המפגשים הוא הבכי. יוסף בוכה שוב ושוב, ומעניין שרוב בכיותיו אינן מביעות אבל וצער. עוד


יחסי אחווה - ד"ר יאיר ברקאי
את מערכת היחסים בין אחים, כפי שמשתקפת בספר בראשית, ניתן לתאר כאליפסה ששני מוקדיה עומדים בספר בראשית. המוקד הראשון מבטא את האנוכיות המרבית, את חוסר האחריות המלווה באכזריות המבקשת להשתחרר מכל מחויבות לזולת, אף אם יהיה זה אח. המוקד השני  מייצג את רגשות הנאמנות והמחויבות המוסרית והרגשית, את אהבת האחים והשייכות המשפחתית על כל המשתמע ממנה, עולם שבו היחיד מסכן את נפשו למען זולתו ובוודאי אם הוא אחיו. עוד

 

לכל פרשיות מקץ

תאריך עדכון אחרון: 12/12/2019

\n