Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

פרשת בראשית

פרשת בראשית

לָמָּה "אדם לעמל יולד": הסיפור של אדם בגן עדן - שמעון אליעזר הלוי ספירו

הסיפור המקראי של אדם בגן עדן סובל בזמננו משתי אי-הבנות יסודיות וגסות: יש שרואים בו תיאור של אירוע גורלי ששינה באופן קבוע את טבע האדם, ויש שטוענים שהוא רק אגדה עממית שבאה להסביר למה הנחש זוחל על בטנו ולמה הנשים חוות חבלי לידה. הבעיה נובעת מהאופי הדו-משמעי של הסיפור עצמו; מצד אחד יש סימנים שכוונת הטקסט היא למסור מידע עובדתי, למשל העלילה – סיפור המתרחש על רקע של גיאוגרפיה ריאלית, כגון שמות ארבעת הנהרות היוצאים מעדן: פישון, גיחון, חידקל ופרת (בר' ב:יא-יד), כשחלק מהם מוכרים כשמות של הנהרות הגדולים באזור. עוד

 

מי נקרא בשם בספר בראשית? - יונה בר-מעוז

הכלי העיקרי לבריאת העולם על פי בראשית פרק א' הוא הדיבור, והפועל הבולט ביותר בשלבים הראשונים הוא "ויאמר". כמו כן, נזכרת פעולת הקריאה, לציון יצירת מהות של הנקרא. כך נוצרה מהות היום ומהות הלילה, השמיים, הארץ והימים. עוד

 

אימהוֹת שכולות וכמעט שכולות בתורה - יונה בר-מעוד
מאמר זה בוחן את תגובתן של כמה נשים מן המקרא להיותן שכולות משני ילדים: תגובתן לעוצמת השבר
המשפחתי והרגשי, וכן לאיום הקיומי שכרוך בו. הנשים שנבחן הן חוה, האישה התקועית (שהיא 'תמונת הראי' של חוה),
רבקה ואלישבע. עוד

 

חשוון, מר-חשוון,  או מרח-שוון? - הרב פרופ' ארי צבי זיבוטפסקי
השבת, פרשת "בראשית", מברכים בבתי הכנסת ברחבי העולם את החודש הקרוב, החודש הבא אחרי חודש תשרי. שמו של החודש בפי אנשים רבים הוא "חשוון", אולם שליח הציבור המכריז את שם החודש אומר "מרחשוון". עוד

 

"ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר": הרמב"ם על ריבוי המצוות – פרופ' חנה כשר
ר' סעדיה גאון, בספרו הידוע "אמונות ודעות", נסמך על פסוק המופיע בהפטרת פרשתנו: "ה' חָפֵץ לְמַעַן צִדְקוֹ יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר". הוא נימק בעזרתו את התוספת המשמעותית של המצוות ה"שמעיות" שהוטלה על עם ישראל: "הוסיף לנו א-לוהינו עליהם ציווי ואזהרה להרבות שכרנו ואושרנו בהם, כמו שאמר: 'ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר'". דברי ר' סעדיה גאון מבוססים על ההנחה, כי ככל שהאדם מקיים מצוות רבות יותר - שכרו העתידי אמור להיות רב יותר. עוד. 

 

קין והבל: מניעים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים, ביולוגיים ולוגיים -  פרופ' עמיצור ברק
אילו מסרים ולקחים כלליים, לדורות, התורה מנסה ללמדנו בסיפור על הריגת הבל, מעבֵר לְדיווח על אירוע היסטורי-מקראי? וביתר פירוט: מה באה התורה ללמדנו על "המצוי", "הרצוי" ו"הצפוי"?. בפרשתנו, המצוי הוא טבע האדם;  הרצוי – ההתנהגות הראויה בנסיבות שדומות לאלו ששררו באירועי הפרשה, כגון קבלת קורבן הבל ודחיית מנחת אחיו; והצפוי – תוצאות התנהגותנו אם ננהג בהתאם לרצוי או בניגוד אליו. עוד.

 

על חובת השימוע וזכות הטיעון במשפט העברי - עו"ד אלישי בן-יצחק
פרשת "בראשית" היא מקור תאולוגי ראשוני על התפתחותה של האנושות, החל בבריאת העולם ועד להתנהלותו של אדם הראשון בעולם בימיה הראשונים של האנושות.אירועי הפרשה מלמדים על קשר ישיר ובלתי אמצעי שמנהל הא-ל עם האדם. הא-ל בורא כול הוא הריבון, הוא הקובע את הכללים של האסור והמותר, והוא השופט את העוברים על הכללים. כל זאת נעשה בשיח ישיר עם האדם. עוד

 

סדרי קריאת התורה מזמנם של הגאונים והראשונים – הרב אהרן כ"ץ
פרשת "בראשית" היא הפותחת את סדר הקריאה המקובל כיום בכל קהילות ישראל. "שבת בראשית" באה אחרי שמחת התורה, שבה סיימו הקהילות את סדר הקריאה השנתי ואף פתחו בקריאת התורה מחדש, ללמוד וללמד שאין הפסקה בקריאת התורה ובלימודה. עוד

 

"נוח לו לאדם שנברא"? - הרב פרופ' נריה גוטל
מפורשות העיד הכתוב על שביעות רצון הבורא מהבריאה, עם סיומה: "וַיַּרְא אֱ-לֹקים אֶת־כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה־טוֹב מְאֹד". מקרא זה נאמר בשלהי היום השישי לבריאה, החותם את ימי המעשה, כך שהוא כולל גם את בריאת האדם שקדמה. אחר שכך הדבר, הרי שמחלוקתם של בית שמאי ובית הלל במסכת ערובין אומרת דרשני. עוד

 

יהי אור - הרב שבתי א' הכהן רפפורט וד"ר ישראל בלפר
במדרש המובא בבראשית רבה, הפילוסופוס מנסה להוכיח מן המקראות שיש בעולם חומר קדמון, וסיפור הבריאה עוסק בעיצוב החומר הזה, ורבן גמליאל מוכיח מן המקראות שגם החומר הראשון הוא נברא. תשומת לב למקראות שהביא רבן גמליאל תגלה שהם כתובים בלשון הווה, כלומר הבריאה נמשכת בהתמדה. עניין זה אינו קשור, לכאורה, לשאלת קדמות העולם. עוד

 

אידאולוגיה צמחונית-טבעונית ביהדות - ד"ר יעל שמש
בשנים האחרונות האידאולוגיה הצמחונית והאידאולוגיה הטבעונית זוכות לחשיפה הולכת וגדלה בעולם בכלל ובישראל בפרט. הולכים ומתרבים האנשים המגדירים עצמם כצמחונים (שאינם אוכלים בשר, עוף ודגים) או כטבעונים (שאינם אוכלים כל מוצר מן החי, כולל מוצרי חלב, ביצים ודבש), יש יותר ויותר מוצרים מן הצומח בלבד במרכולים וברשתות הטבע וקבוצות פייסבוק של צמחונים ושל טבעונים צצות כפטריות לאחר הגשם. כמתנדבת באתגר 22 (קבוצת פייסבוק סגורה ותומכת המאפשרת התנסות בטבעונות משך 22 ימים, בליווי תזונאיות וטבעונים ותיקים). אני שמחה לבשר שהשינוי התודעתי הזה אינו פוסח על הציבור הדתי. לאחרונה ניתן לפגוש יותר ויותר אנשים המגדירים עצמם כצמחונים או כטבעונים מסיבה הלכתית, כדי לא לסייע לעוברי עברה. עוד

 

בשבח התֹהוּ ובֹהוּ - פרופ' מרים פאוסט
אם נראה בסיפור בריאת העולם דגם שממנו אפשר ללמוד על תהליך היצירה האנושי, מעניין לבחון אם מצב של "תהו ובהו" חשיבתי מתקשר לתהליכים שעוברים אנשים יוצרים. כך, ייתכן שכל יוצר נדרש "לשבור" ו"לבלגן" את תמונת העולם המוכרת כדי שיוכל להתנתק ממנה ולראות את המציאות בצורה אחרת. מחקרים עדכניים העוסקים בחשיבה יצירתית אכן תומכים בטענה זו ומצביעים על הצורך במעין "תהו ובהו" או  בלשון אחרת, במידה מסוימת של "כאוס" חשיבתי כדי לגלות וליצור משהו חדש בכל תחום של יצירה אנושית. ממצאים אלה מקשרים את ה"תהו ובהו" שקדם לבריאה למצב אנושי אוניברסלי המהווה תנאי מקדים ליכולת ליצור. עוד

 

לכל פרשיות בראשית

תאריך עדכון אחרון: 02/10/2019