Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

פרשת במדבר

פרשת במדבר

לך, לך למדבר הדרכים יובילו... לארץ ישראל - יוסף שרביט

מדבר אינו ישימון, כפי שנֹגּה הראובני הקפיד להדגיש: בו מדבירים את הצאן ובו מתקיימת רעיית הצאן, בשל הצמחייה העבותה. ועל כן, נכון יהיה יותר להתייחס למדבר סיני כחיץ שבין "בית עבדים" ל"ארץ ישראל". עוד. 

על הצבאיוּת שבמדבר - עומר מינקה

ספר במדבר פותח בתיאור המארג החברתי שמרכיב את עם ישראל בנדודיו, ומרחיב בתיאור מפורט של הצורה הארכיטקטונית של מחנה ישראל, על שבטיו, בנדודיהם במדבר. עוד.

האם יש קצת סדר במדבר? - פרופ' יונתן גרוסמן
שאלת ארגון הפרשיות בתחילת ספר במדבר מהווה אתגר יוצא דופן. פעמים רבות במקרא רצף פרשיות מוצדק מתוך הפרספקטיבה הכרונולוגית, אך בפרשיות הפותחות את ספר במדבר הכרונולוגיה קורסת, ויש למצוא צידוק לעריכת הפרשיות מתוך פרספקטיבה אחרת.  עוד

 

על בדי הארון – ד"ר רענן אייכלר
בפרשתנו מתואר הנוהל לניוד המשכן וכליו. בני קהת נושאים את כלי הקודש, אך אהרון ובניו מצוּוים לכסות את הכלים לפני שבני קהת מתקרבים. עוד

 

"חומש הפקודים" – למשמעותם של המִפקדים בספר במדבר – ד"ר מרדכי סבתו
ספר "במדבר" הוא הספר המבדיל בין יוצאי מצרים לבין באי הארץ. שני המפקדים בספר מבטאים מעבָר זה; הראשון – מפקדם של יוצאי מצרים והשני של באי הארץ. שני המפקדים מהווים את שני העמודים שעליהם נשען הספר. יושם לב שהמפקד הראשון נערך לפני תחילת המסע הראשון לארץ, והשני - לאחר המסע האחרון. נמצא ששני המפקדים מהווים מסגרת לסיפור מסעי ישראל במדבר. עוד

 

"פְּקֹד אֶת בְּנֵי לֵוִי" – פרופ' אמריטוס נתן אביעזר
ספר "במדבר" מבורך במספרים, עד-כדי-כך ששמו בלועזית הוא "Numbers". בעייתיים במיוחד הם המספרים הנזכרים בתורה בעניין מפקד שבט לוי. אחרי המפקד הכללי של בני ישראל, ללא שבט לוי, הקב"ה מצווה את משה לספור בנפרד את בני לוי. נדון כאן בשאלת הגידול העצום של שבט לוי; השבט גדל משלושת בני לוי בזמן כניסת משפחת יעקב אבינו למצרים, ל-22,300 לויים בעת יציאת מצרים. עוד

 

משא בני קהת – פרופ' רפי ועקנין
בני קהת היו ממונים על משא הכלים המקודשים ביותר: "הָאָרֹן וְהַשֻּׁלְחָן וְהַמְּנֹרָה וְהַמִּזְבְּחֹת", והם נצטוו שני ציוויים: האחד - "אהרון ובניו יכניסו כל כלי וכלי לנרתיקו המפורש לו בפרשה זו ולא יצטרכו הלווים בני קהת אלא לשאת". הציווי האחר - אסור להם לעשות דבר מעצמם אלא על פי אהרון ובניו. במהלך מסע המחנות עלול הקודש להתגלות, אם בשעת פירוק הכלים ואם בשעת כיסויים. בני קהת מוזהרים, אם כן, שבשעות אלה לא יזונו עיניהם בקודש. עוד

 

נשיאת הארון - יונה בר מעוז
חז"ל עמדו, בתלמוד הבבלי, על משגהו התמוה של דוד,שציווה לשאת את ארון ה' בעגלה (שמו"ב ו), כנגד הצו המפורש בתורה, שבני קהת הלווים יישאוהו בכתף. מהתלמוד הירושלמי עולה, שדוד התייעץ בחכמי דורו, ומשגהו היה שלא פנה לגדול שבהם, אחיתופל. לפי הירושלמי, דוד נושא את הארון בעגלה חדשה מתוך שיקול דעת, ולא מתוך קלות ראש או שכחה, ובמאמר זה ננסה לבדוק מה יכלו להיות השיקולים של חכמי הדור שבהם נועץ דוד. עוד

 

פקודת אלעזר - הרב דניאל כ"ץ
בפרשת במדבר מתואר תפקידו של אלעזר בן אהרן הכהן במערך הובלת המשכן בעת מסעותיו: "וּפְקֻדַּת אֶלְעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן שֶׁמֶן הַמָּאוֹר וּקְטֹרֶת הַסַּמִּים וּמִנְחַת הַתָּמִיד וְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה, פְּקֻדַּת כָּל הַמִּשְׁכָּן וְכָל אֲשֶׁר בּוֹ בְּקֹדֶשׁ וּבְכֵלָיו." פסוק קצר זה, המוסר מידע על דרך הובלת המשכן, עורר במשך הדורות דיונים שענפיהם משתרגים לעולם ההלכה והמוסר. במאמר זה נסקור מקצת מן הדיונים הללו וננסה לעמוד על המסקנות החינוכיות העולות מהם. עוד

 

"שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" - ד"ר יעקב אלטמן
בכל פסוק ראשון מחמשת חומשי תורה, מטעים רש"י את חיבת המקום לישראל אם במפורש אם ברמז. נמצא שבספר שמות ובספר ויקרא ובספר במדבר משתמש רש"י בלשון "חיבה", ואילו בספר בראשית הוא משתמש בלשון "ראשית", שמשמעה 'נבחר וחביב', ובספר דברים הוא אומר שכיוון שהוא נפתח בדברי תוכחות,  המקרא נוקט לשון עקיפה ומרומזת מפני כבודן של ישראל. עודפשוטו של מקרא וצינזור כתבי החזון איש - הרב פרופ' נריה גוטל
הרב אברהם ישעיה קרליץ – ה'חזון איש', נודע ברבים כגדול בתורה, פרשן ופוסק ואף כמנהיג ציבורי חרדי, גם אם מאחורי הקלעים. אבל הוא לא נודע כפרשן מקראי, גם אם זעיר פה זעיר שם יש לו מטבע הדברים גם אמרות פרשניות. ברם, פעם אחת לפחות – למיטב ידיעתי – הוא קבע מסמרות והגדרות נחרצות מאוד בשאלת הגדרת "פשוטו של מקרא" כפרשנות למה שאמור בשלהי פרשת במדבר: "וְלֹא-יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבַלַּע אֶת-הַקֹּדֶשׁ וָמֵתוּ". עוד


המדבר כדימוי - ד"ר יאיר ברקאי
מדוע מזכירה התורה הן את מדבר סיני והן את אהל מועד, כאשר לכאורה שניהם מיותרים, שהרי בידוע שמאז הוקם המשכן ה' מדבר אל משה מאוהל מועד, ועובדת היות העם במדבר סיני בוודאי ברורה היא מאליה, שהרי עדיין לא נכנסו לארץ? עוד

פרשת במדבר ראשיתה של "דמוקרטיה צבאית" –אמנון שפירא
לפרשה

 

ספר במדבר פרקי מבוא בשאלות מדיניות – אלישי בן יצחק
לפרשה

 

לכל פרשיות במדבר

תאריך עדכון אחרון: 24/05/2020