Whatsapp Facebook Instagram Twitter Linkedin Flicker Youtube

תואר ראשון בקצב שלך

תואר ראשון בקצב שלך

תכנית מיוחדת לתואר ראשון שמתאימה לאנשים עובדים ומתפרסת לתקופה של עד 6 שנים. מערכת השעות בתכנית גמישה ומתאמת אישית, באופן שמאפשר לשלב לימודים לתואר עם המשך העיסוקים השוטפים.
 
לעת עתה התכנית מוצעת במחלקות שלהלן. לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה המבוקשת:

תואר ראשון בקצב שלך
תאריך עדכון אחרון: 19/01/2020