מתעניינים

מתעניינים

מתעניינים

באוניברסיטת בר-אילן מתקיימים לימודים לתואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, ובנוסף מוצעים בבר-אילן מגוון רחב של מסלולי לימוד שלא במסגרת תואר, בהם לימודי המשך והשתלמויות, לימודי תעודה, לימודי העשרה לבני 50 פלוס, חוגים לנוער שוחר מדע והיצע רחב של קורסים מהמחלקות השונות של האוניברסיטה (בחלקם מוכרים לגמול). תכניות הלימודים שאינן במסגרת מופיעות בתפריט מימין.

הקבלה לתארים השונים מתבצעת באמצעות ועדות הקבלה.

מועמדים לתואר ראשון מטופלים על ידי ועדת הקבלה לתואר ראשון, הפועלת במסגרת מנהל הסטודנטים.

מועמדים לתואר שני ולתואר שלישי מטופלים על יד הוועדות לתואר שני ושלישי, הפועלות במסגרת בית הספר ללימודים מתקדמים.

מועמדים ללימודי תעודה, שסיימו תואר ראשון, מטופלים אף הם במסגרת הוועדה לתואר שני.

לימודים להכשרת מורים מנוהלים במסגרת בית הספר לחינוך, מתחילים בשנה השלישית של לימודי התואר הראשון ונמשכים בשנת הלימודים הרביעית.

מועדי ההרשמה והקבלה ללימודי תואר ראשון ושני מופיעים בחוברות המידע ובפרסומים של הוועדות, ואילו לתואר שלישי ניתן להירשם במשך כל השנה.

 

הוועדה לתואר הראשון:

טלפון – 03-5317000, 9392*

 

פקס – 03-7384007

   
   

בית הספר ללימודים מתקדמים:

ימים א'-ה', בין השעות:
11:30-10:30
14:30-13:30  

תואר שני:  טלפון - 03-5318572, 03-5318524
תואר שלישי: טלפון - 03-5318458, 03-5318556
 

 

   

 

תאריך עדכון אחרון: 02/04/2015