הודעות הקמפוס

משרד הדוברות טל': 03-531-8121 פקס: 03-738-4079 Spokesman.Office@mail.biu.ac.il
  • הצעת מלגות לסטודנטים ילידי דרום אמריקה

    תאריך: 2017-03-14 שעה: 14:53


    מדור מלגות מודיע כי ניתן להגיש בקשה למלגה לסטודנטים ילידי דרום אמריקה בלבד

    ניתן להוריד את הטופס מאתר מלגות.