סטודנטים

תעודת הוראה

Arabic Chinese English

תעודת הוראה

תקנות שכ"ל לתעודת הוראה

תלמיד לתעודת הוראה בלבד (שלא רשום במסלול לימוד נוסף) ישלם לפי תחשיב של סה"כ 100% שכ"ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו. התחשיב ייעשה לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-25% שכ"ל. מעבר לשנתיים אלו ישלם עבור חלקיות לימודיו + 10% תקורה (משכ"ל שנתי מלא).

תלמיד המשלב תעודת הוראה + תואר אחר, ישלם תוספת של 10% שכ"ל החל משנת לימודיו השנייה בה למד רק תעודת הוראה (ללא תואר אחר).

תלמיד המשלב תעודת הוראה עם תואר ראשון ישלם לא פחות מ-400% שכ"ל.

תשלומי שכר הלימוד ששולמו עבור קורסים טרום אקדמיים (מכינות וקורסי חוץ) או קורסים בעיתונאות ותקשורת, הם בנוסף לשכר הלימוד הרגיל בו חוייב התלמיד בהתאם לתקנות שכר הלימוד. תשלומים אלו לא יכללו בחישוב מינמום שכר הלימוד המצטבר.

תלמיד שאינו רשום לקורסים ונבחן ו / או הגיש עבודות באותה שנה ייחויב ב- 10% של שכר הלימוד הבסיסי המלא וכן בתשלומים הנלווים, עבור כל תואר בנפרד.

תלמיד שהתקבל לתעודת הוראה וחוייב בקורסי השלמה יחוייב עבורם בתעריף של 4.7% לשעה (מתוך 100% שכ"ל) בנוסף ל- 100% שכ"ל עבור התעודה.

תאריך עדכון אחרון: 15/12/2014