הנהלת האוניברסיטה

הנהלת האוניברסיטה

המוסד העליון של אוניברסיטת בר-אילן הוא חבר הנאמנים, שאחראי, בין היתר,  להתוות את המדיניות של האוניברסיטה ואת יעדיה. הסנט הוא הסמכות האקדמית העליונה באוניברסיטה. יחד עם חבר הנאמנים, הוא מופקד על שמירת היסודות הרוחניים של האוניברסיטה

בראשה של הנהלת האוניברסיטה עומד הנשיא, ולצדו הרקטור, פרופ' מרים פאוסט; המנכ"ל, מנחם גרינבלום; וסגני הנשיא.

המועצה האקדמית העליונה היא הגוף הייצוגי העליון של האקדמיה באוניברסיטת בר-אילן. הרקטור הוא הראש האקדמי של האוניברסיטה ויושב ראש המועצה האקדמית העליונה, ולצדו סגן הרקטור. המזכירות האקדמית מסייעת לרקטור להוציא אל הפועל את המדיניות האקדמית.

תאריך עדכון אחרון: 06/04/2016