מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

מלגות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים

קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה.

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.
 

להלן התקנונים והטפסים של המלגות הבאות:


אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו, מרכז וולקני - אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני, מזמינה בזאת תלמידי מחקר ומשתלמי בתר-דוקטור להגיש מועמדות לקבלת מלגה אישית מאחת הקרנות שבקישור המצורף מאחת הקרנות בהתאם לתחומים והתנאים המפורטים לגבי כל קרן וקרן. לקבלת טופסי הרשמה והנחיות להגשת הבקשה, יש לפנות בהקדם למזכיר האגודה - ד"ר שאול מנור, בדוא"ל: aguda@volcani.agri.gov.il. קיימת אפשרות להגיש מועמדות למספר קרנות, אולם אפשר לזכות רק באחת מהן. מועד אחרון לקבלת הבקשות במשרד האגודה: 19 בפברואר 2017.

מלגות אייסף - מלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים בתר-דוקטור, לשנה"ל תשע"ח. מיועד לכל תחומי המחקר. פרטים נוספים וטפסי מועמדות ניתן למצוא באתר הקרןמועד ראשון לרישום: 12 בינואר 2017. מועד אחרון להגשה: 28 בפברואר 2017.

מלגות רוטנשטרייך - מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח (כולל יהדות ולימודים בין-תחומיים), לשנה"ל תשע"ח. את הבקשות יש להגיש על פי ההנחיות באמצעות הפקולטות, על גבי הטופס, ללשכת הרקטור. מועד אחרון להגשה: 9 במרץ 2017.

מלגות ע"ש ד"ר אטל פרידמן ז"ל - המלגה מיועדת לקידום מחקר לתואר שני ושלישי בנושאים חברתיים או כלכליים העוסקים בערים, עדיפות למחקרים על העיר תל-אביב-יפו, במחלקות למדעי החברה, מינהל עסקים, חינוך, עבודה סוציאלית, מדעי הרוח ומדעי הסביבה. את הבקשות יש להגיש על פי ההנחיות המפורטות, למרכז למחקר כלכלי וחברתי בעיריית תל-אביב-יפו בדוא"ל: zukerman_n@tel-aviv.gov.il. לפרטים ושאלות: גב' נורית צוקרמן, בטלפון: 03-7249330 או בדוא"ל. מועד אחרון להגשה: 24 במרץ 2017.

מלגות לבני החברה הערבית - מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בני החברה הערבית ובני המיעוטים, לשנה"ל תשע"ח. יש להגיש את הבקשה על פי ההנחיות באמצעות הפקולטות, על גבי הטופס, ללשכת הרקטור. מועד אחרון להגשה: 31 במרץ 2017.

מלגות לבני החברה הערבית - מלגות ות"ת למשתלמים בתר-דוקטורים מצטיינים בני החברה הערבית (ערבים, דרוזים, צ'רקסים ובדואים), לשנה"ל תשע"ח. יש להגיש את הבקשה על פי ההנחיות באמצעות הפקולטות, על גבי הטופס, ללשכת הרקטור. מועד אחרון להגשה: 31 במרץ 2017.

מלגות ליוצאי אתיופיה - מטעם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, לתלמידי מחקר ולמשתלמים בתר-דוקטור, יוצאי אתיופיה, לשנה"ל תשע"ז. לפרטים נוספים: גב' מאירה בנימין, בדוא"ל: meira@most.gov.il. יש להגיש את הבקשה על גבי הטופס, על פי ההנחיות בקישור, בדוא"ל: milgot@most.gov.il, או בדואר: משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל, קרית בגין - קרית הממשלה (המזרחית), רח' קלרמון גאנו 3, ת"ד 49100, ירושלים 91490. מועד אחרון להגשה בדוא"ל: 8 במאי 2017. מועד אחרון להגשה בדואר: 11 במאי 2017.

מלגות "כלכלת ישראל" - מלגות מטעם ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מן הפקולטות למדעי החברה ומשפטים, החוקרים בתחומי כלכלת ישראל, לשנה"ל תשע"ח. יש להגיש את הבקשה על פי ההנחיות באמצעות הפקולטות, על גבי הטופס, ללשכת הרקטור. מועד אחרון להגשה: 2 באפריל 2017.

מלגות מחקר בתחום יהדות צפון אפריקה - מטעם קרן נסים ורנה גאון ומכון בן-צבי, לשנה"ל תשע"ז. המלגות מיועדות לתלמידי מחקר העוסקים במחקר בתחום יהדות צפון אפריקה (מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה, לוב), על עבודות שהוגשו ואושרו, או שנמצאות בתהליך שיפוט. את הבקשות יש להגיש על פי ההנחיות, בצירוף הטופס והמסמכים המתבקשים, לגב' שרית נוי, מכון בן-צבי, רח' אבן גבירול 12, ת"ד 7660, ירושלים. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל: mbz@ybz.org.il, או בטלפון: 02-5398844. מועד אחרון להגשה: 23 באפריל 2017.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.

 
 
 

 

תאריך עדכון אחרון: 14/02/2017